PRAVILNIK SPLETNEGA MESTA WHITEBEAM.SI O VAROVANJU ZASEBNOSTI

Ta pravilnik o varovanju zasebnosti je namenjen vam, ki uporabljate spletno mesto, in podjetju Whitebeam d. o. o., ki je lastnik in skrbnik spletišča. Pri Whitebeamu jemljemo zasebnost vaših podatkih zelo resno. Ta pravilnik o varovanju zasebnosti velja za vse podatke, ki jih zbiramo ali prejmemo od vas, ko uporabljate spletno mesto. Priporočamo, da ga preberete skupaj s Pogoji in pravili uporabe spletnega mesta, ki jih najdete tukaj: pogoji uporabe.

Prosimo, da pravilnik o varovanju zasebnosti skrbno preberete.
DEFINICIJE POJMOV IN RAZLAGA

(1) V tem pravilniku o varovanju zasebnosti se uporabljajo naslednje definicije:

Podatki
Vsi podatki, ki jih pošiljate v Whitebeam d.o.o. prek spleta ali po e-pošti. Definicija osebnih podatkov ustreza definicijam slovenskega Zakona o varstvu osebnih podatkov in Data Protection Laws v Združenem kraljestvu.

Piškotki
Majhna besedilna datoteka, ki jo spletno mesto umesti v vaš računalnik, ko obiščete različne dele spletišča ali uporabljate različne funkcije na njem. Podrobnosti o piškotkih, ki jih uporablja spletno mesto, so podane v nadaljevanju.

Zakonodaja o varstvu osebnih podatkov
Veljavna zakonodaja, ki zadeva obdelavo osebnih podatkov, vključno z Direktivo 96/46/ES ali GDPR, in vsa upoštevna zakonodaja Združenega kraljestva, Slovenije in Evropske unije z uredbami in sekundarno zakonodajo.

GDPR
Splošna uredba o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679).

Whitebeam d.o.o., (mi)
Whitebeam d.o.o. je podjetje z registriranim sedežem na naslovu Parmova Ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Zakonodaja o piškotkih
Direktiva EU o varovanju zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002), kakor je bila spremenjena l. 2011.

Uporabnik (vi)
Vse tretje osebe, ki dostopajo do spletnega mesta in niso (i) zaposlene v podjetju Whitebeam d.o.o. ter ne delujejo po naročilu podjetja in (ii) niso dejavne kot svetovalci oziroma ne zagotavljajo storitev podjetju Whitbeam d.o.o., zaradi česar bi dostopale do spletnega mesta v povezavi z zagotavljanjem teh storitev; in

Spletno mesto
Spletno mesto, ki ga trenutno obiskujete, www.blackthorn.net in njegove poddomene, razen če niso izrecno izvzete in imajo svoje pogoje in pravila uporabe.

(2) V tem pravilniku o varovanju zasebnosti velja, razen če kontekst zahteva drugačno razlago, naslednje:

a. ednina se uporablja tudi za množino in obratno;
b. sklicevanje na podtočke, točke, sezname ali dodatke velja za podtočke, točke, sezname ali dodatke v tem pravilniku o varovanju zasebnosti;
c. sklicevanje na osebo se uporablja za podjetja, vladne ustanove, sklade in partnerstva;
d. “vključno z” je treba razumeti kot “vključno z in brez omejitev”;
e. sklicevanje na določila v zakonih zajema tudi njihove spremembe ali dopolnitve zakonov;
f. naslovi in podnaslovi niso sestavni del pravilnika o varovanju zasebnosti.
PODROčJE POLITIKE ZASEBNOSTI

(3) Ta pravilnik o varovanju zasebnosti velja samo za delovanje družbe Whitebeam d.o.o. in uporabnike tega spletišča. Pravilnik ne zadeva spletnih mest, do katerih je mogoče dostopati s tega spletnega mesta, vključno s povezavami na družbene medije, ki jih lahko uporabljamo.

(4) Za namene veljavne zakonodaje se za Whitebeam d.o.o. uporablja izraz “upravljavec podatkov”. To pomeni, da Whitebeam d.o.o. določi, za katere namene in na kakšen način se vaši osebni podatki obdelujejo.
ZBRANI PODATKI

(5) Med podatki, ki jih zbiramo, so lahko naslednji osebni podatki:

a. ime;
b. delovno mesto;
c. kontaktni podatki, npr. e-pošta in telefonske številke.
V vseh primerih obravnavamo podatke v skladu s pravilnikom o varovanju zasebnosti.
KAKO ZBIRAMO PODATKE

(6) Podatke zbiramo na dva načina:

a. dobimo jih od vas, ko nam jih pošljete; in
b. s samodejnim zbiranjem.
PODATKI, KI NAM JIH POŠLJETE

(7) Whitebeam d.o.o. prejema podatke o vas na več načinov, na primer:

a. ko nam s spletne strani pošljete sporočilo, nam telefonirate, pišete po pošti ali prek interneta ali kako drugače stopite v stik z nami;
b. ko izberete možnost, da želite od nas prejemati trženjska obvestila.

V vsakem primeru podatke zbiramo v skladu s pravilnikom o varovanju zasebnosti.
SAMODEJNO ZBIRANJE PODATKOV

(8) Ko dostopate do spletnega mesta, se podatki o vas beležijo samodejno:

(a) zbirajo se podatki o vaših obiskih na spletnem mestu. Te informacije so nam v pomoč pri izboljševanju vsebin in krmarjenja po spletnem mestu, obsegajo pa vaš IP-naslov, datum obiska, čas in pogostnost dostopanja ter interakcijo z vsebinami na spletnih straneh.
b. Podatki se zbirajo samodejno s pomočjo piškotkov, skladno z nastavitvami v vašem brskalniku. Več o piškotkih in kako jih uporabljamo preberite spodaj, v razdelku “Piškotki”.
NAŠA UPORABA PODATKOV

(9) Kateregakoli ali vse prej navedene podatke občasno potrebujemo zato, da bi vam v prihodnje lahko zagotavljali boljše storitve in izkušnje ob obisku spletnega mesta. Podatke torej uporabljamo za:

a. interni arhiv;
b. izboljševanje izdelkov in storitev;
c. obveščanje po e-pošti ali pošiljanje promocijskih gradiv, ki bi vas lahko zanimala;
d. komuniciranje za namen tržnih raziskav, ki jih opravljamo po e-pošti, telefonsko, po faksu ali z navadno pošto. Dobljene informacije lahko uporabimo za prilagajanje ali posodabljanje spletnega mesta.

Podatke v vsakem primeru obdelujemo v skladu s pravilnikom o varovanju zasebnosti.

(10) Vaše podatke lahko uporabljamo za navedene namene, če menimo, da je to potrebno za doseganje naših zakonitih interesov. Če s tem niste zadovoljni, se v nekaterih okoliščinah lahko pritožite (preberite razdelek “Vaše pravice” spodaj)..

(11) Za neposredni marketing z obveščanjem po e-pošti potrebujemo vašo izrecno potrditev (“opt-in”) ali implicitno potrditev (“soft opt-in”):

a. Implicitna potrditev je poseben tip privolitve, ki ga uporabljamo, če ste z nami že imeli stike (recimo, da ste nam pisali in spraševali o podrobnostih določenega izdelka ali storitve, ki jo tržimo). V tem primeru utemeljeno domnevamo, da soglašate z obveščanjem, razen če tega izrecno ne dovolite (“opt-out”).
b. Za druge vrste trženja moramo od vas pridobiti izrecno privolitev; to pomeni, da morate z dejanjem, na primer tako, da označite predvideno možnost ali okence, potrditi, da soglašate.
c. če z našimi trženjskimi metodami niste zadovoljni, lahko soglasje kadarkoli umaknete. če si želite ogledati, kako lahko umaknete soglasje, preberite razdelek “Vaše pravice” spodaj.

(12) Vaše podatke lahko uporabljamo za to, da vam oglase podjetja Whitebeam d.o.o. in druge vsebine prikažemo na drugih spletnih mestih. Če nočete, da podatke uporabljamo v ta namen, izklopite ustrezne piškotke v brskalniku (preberite razdelek “Piškotki” spodaj).
S KOM DELIMO PODATKE

(13) Vaše podatke lahko delimo z naslednjimi skupinami ljudi iz navedenih razlogov:

a. s podjetji v naši skupini ali s povezanimi podjetji – skrbimo, da za vaše potrebe ve podjetje, ki lahko najbolje poskrbi za vaše poizvedbe;
b. z našimi zaposlenimi, predstavniki in/ali profesionalnimi svetovalci – da vam lahko prav svetujejo.

V vsakem primeru pri tem spoštujemo pravilnik o varovanju zasebnosti.
VARNO HRANJENJE PODATKOV

(14) Varnost vaših podatkov zagotavljamo z uporabo tehničnih in organizacijskih ukrepov, na primer:

a. dostop do vašega računa je zavarovan z geslom in edinstvenim uporabniškim imenom;
b. podatke hranimo na zavarovanih strežnikih.

(15) Tehnični in organizacijski ukrepi vključujejo ukrepe za obravnavo domnevnih kršitev varnosti osebnih podatkov. Če sumite, da je prišlo do zlorabe ali izgube ali nepooblaščenega dostopa do vaših podatkov, nas takoj obvestite po e-pošti na naslov [email protected].

(16) Če potrebujete več informacij o tem, kako zavarovati svoje podatke v računalnikih in drugih napravah pred goljufijami, krajo identitete, virusi in številnimi drugimi težavami v internetu, vam priporočamo, da obiščete spletni mesti https://www.varninainternetu.si/ in https://www.cert.si/.
OBDOBJE HRANJENJA PODATKOV

(17) Če zakonodaja ne zahteva daljšega obdobja za hranjenje podatkov, bomo vaše podatke v naših sistemih hranili le tako dolgo, kot je potrebno za namene, navedenih v tem pravilniku o varovanju zasebnosti, ali dokler ne zahtevate, naj jih izbrišemo.

(18) Tudi po izbrisu se podatki lahko ohranijo na arhivskih nosilcih ali nosilcih za varnostno kopiranje iz zakonitih razlogov, kot sta npr. obdavčevanje ali regulatorni postopki.
VAŠE PRAVICE

(19) Vaše pravice glede osebnih podatkov so:

a. Pravica dostopa – Kadarkoli lahko zahtevate (i) kopije podatkov, ki jih imamo o vas oziroma (ii) da podatke prilagodimo, posodobimo ali izbrišemo. Če vam zagotovimo dostop do podatkov, ki jih imamo o vas, vam tega ne bomo zaračunali, razen če bo vaša zahteva “očitno neutemeljena ali pretirana.” Kadar smo po zakonodaji do tega upravičeni, vašo zahtevo lahko zavrnemo. V tem primeru vam bomo pojasnili, zakaj zahtevo zavračamo.
b. Pravica do popravkov – Če so podatki netočni ali nepopolni, imate pravico, da se popravijo.
c. Pravica do izbrisa – Zahtevate lahko, da vaše podatke izbrišemo oziroma odstranimo iz naših sistemov.
d. Pravica do omejitve naše uporabe podatkov – Uporabo vaših podatkov lahko preprečite z blokiranjem ali omejite način, kako jih smemo uporabljati.
e. Pravica do prenosljivosti podatkov – Zahtevate lahko, da podatke premaknemo, kopiramo ali prenesemo.
f. Pravica do ugovora – Uporabi vaših podatkov za namen naših zakonitih interesov lahko nasprotujete.

(20) Če želite oddati poizvedbo, uveljavljati katero od navedenih pravic ali umakniti privolitev za obdelavo podatkov (privolitev je za nas pravna podlaga za obdelavo podatkov), nam prosimo pišite na naslov [email protected].

(21) Če niste zadovoljni z načinom obravnave svoje pritožbe glede ravnanja z vašimi podatki, lahko pritožbo naslovite na ustrezen pritožbeni organ. V Sloveniji je to informacijski pooblaščenec: https://www.ip-rs.si

(22) Pomembno je, da so podatki, ki jih imamo o vas, točni in aktualni. Če so se v obdobju, ko jih smemo hraniti, spremenili, vas prosimo, da nas o tem obvestite.
POVEZAVE NA DRUGA SPLETNA MESTA

(23) To spletno mesto lahko občasno objavlja povezave na druga spletna mesta. Zunanjih spletnih mest ne nadziramo in ne odgovarjamo za vsebine, ki jih objavljajo. Uporaba teh spletnih mest ne spada pod naš pravilnik o varovanju zasebnosti. Svetujemo, da se pred uporabo drugih spletnih mest prepričate, kakšna so njihova pravila o varovanju zasebnosti.
SPREMEMBE LASTNIŠTVA IN NADZORA V PODJETJU

(24) Whitebeam d.o.o. lahko od časa do časa razširi ali zmanjša svoje poslovanje, kar lahko vključuje prodajo in/ali prenos celotnega ali delnega nadzora nad podjetjem Whitebeam d.o.o. Podatki o uporabnikih se, če je to za katerikoli del našega poslovanja ustrezno, prenesejo skupaj z nadzorom in novi lastnik ali soupravitelj bo, skladno s tem pravilnikom o varovanju zasebnosti, lahko uporabljal te podatke za namene, zavoljo katerih jih hranimo.

(25) Podatke lahko razkrijemo morebitnemu kupcu našega podjetja ali kupcu deleža v podjetju.

(26) V navedenih primerih bomo storili vse potrebno, da bo vaša zasebnost varna.
PIŠKOTKI

(27) To spletno mesto lahko v vaš računalnik namesti piškotke in dostopa do njih. Whitebeam d.o.o. uporablja piškotke za izboljšanje vaše uporabe spletnega mesta in izboljševanje naše ponudbe izdelkov in storitev. Whitebeam d.o.o. je piškotke skrbno izbral in sprejel ukrepe, ki zagotavljajo, da je vaša zasebnost vselej varovana in spoštovana.

(28) Vsi piškotki, ki jih uporablja to spletno mesto, se uporabljajo v skladu z veljavno evropsko zakonodajo.

(29) Preden spletno mesto namesti piškotke v vaš računalnik, bo v brskalniku prikazana vrstica s sporočilom o zahtevani potrditvi, da s piškotki soglašate. S potrditvijo, da namestitvi ne nasprotujete, podjetju Whitebeam d.o.o. omogočite zagotavljanje boljše izkušnje in storitev. Če želite, soglasje k namestitvi piškotkov lahko zavrnete; v tem primeru se lahko zgodi, da nekatere funkcije spletnega mesta ne bodo delovale v celoti oziroma v skladu z njihovim namenom.

(30) To spletno mesto lahko namešča naslednje piškotke:

Nujno potrebni piškotki
Brez teh piškotkov spletno mesto ne more delovati pravilno. Sem spadajo npr. piškotki, ki omogočajo prijavljanje v varna območja spletišča, uporabo nakupovalne košarice ali elektronskega izdajanja računov.

Piškotki za analizo/ugotavljanje učinkovitosti
Z njimi prepoznavamo obiskovalce in štejemo, kolikšen je obisk na spletišču, vidimo pa tudi, kako se obiskovalci med uporabo gibljejo po spletišču. V pomoč so nam pri izboljševanju spletnega mesta in zagotavljanju, da uporabniki brez težav najdejo, kar iščejo.

Piškotki za dobro delovanje
Ti piškotki vas prepoznajo, ko se vrnete na naše spletno mesto. Zato vsebine lahko personaliziramo kot vam ustreza, vas pozdravimo po imenu in si zapomnimo vaše izbire (recimo izbiro jezika ali območja).

Ciljno usmerjani piškotki
Ti piškotki beležijo vaš obisk na spletnem mestu, obiskane strani in povezave, ki ste jim sledili. S temi informacijami lahko poskrbimo, da na spletnem mestu lahko vidite oglase, ki ustrezajo vašim interesom. Tudi te podatke lahko v ta namen delimo s tretjimi osebami.

(31) Piškotki, ki jih uporabljamo, so navedeni v Seznamu piškotkov.

(32) Sprejemanje piškotkov lahko omogočite ali onemogočite v spletnem brskalniku. Večina brskalnikov privzeto sprejema piškotke, a nastavitev lahko spremenite. Več o tem izveste v meniju internetnega brskalnika za pomoč uporabnikom.

(33) Piškotke lahko kadarkoli izbrišete; s tem lahko izgubite informacije, ki omogočajo hitrejše in učinkovitejše dostopanje do spletnega mesta, vključno s personaliziranimi nastavitvami.

(34) Priporočljivo je, da spletni brskalnik posodabljate. Če niste prepričani, kako lahko spreminjate nastavitve zasebnosti, si oglejte vsebine pomoči uporabnikom, ki jIh zagotavljajo razvijalci brskalnika.

(35) Več informacij o piškotkih in o tem, kako jih onemogočite, dobite tudi na spletnem mestu (v angleščini) aboutcookies.org, kjer boste našli tudi podrobna navodila, kako jih iz računalnika izbrišete.
SPLOŠNO

(36) Pravic iz tega pravilnika o varovanju zasebnosti ne morete prenesti na druge osebe. Mi lahko po teh pravilih prenašamo naše pravice na druge osebe, če utemeljeno menimo, da vaše pravice s tem ne bodo prizadete.

(37) Če sodišče ali pristojen organ ugotovi, da je katerikoli del teh pravilnika o varovanju zasebnosti (ali del kateregakoli določila) neveljaven, nezakonit ali neizvedljiv, se šteje, da je v potrebnem obsegu dotično neveljavno, nezakonito in neizvedljivo določilo ali njegov del črtan, na veljavnost in izvedljivost preostalih določil v tem pravilniku o varovanju zasebnosti pa črtani del ne vpliva.

(38) Nobeno odlašanje, dejanje ali opustitev s strani uporabnika pri uveljavljanju kakršnekoli pravice ali pravnega sredstva ne šteje za opustitev te ali katerekoli druge pravice ali pravnega sredstva, razen če je dogovorjeno drugače.

(39) Ta pravilnik se uporablja in razlaga po zakonodaji Anglije in Walesa. Morebitni spori, ki bi izhajali iz tega dogovora, spadajo pod izključno pristojnost sodišč v Angliji in Walesu.

Naš upravljavec podatkov in uradna oseba za varstvo podatkov:

• Ime: Julian Hammond
• E-pošta: [email protected]
• Naslov: Parmova Ulica 53, 1000 Ljubljana
SPREMEMBE PRAVILNIKA O VAROVANJU ZASEBNOSTI

(40) Whitebeam d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb, če presodi, da so potrebne ali jih zahteva zakonodaja. Morebitne spremembe bodo takoj objavljene na spletnem mestu. Šteje se, da ste pogoje pravilnika o varovanju zasebnosti prebrali ob prvi uporabi spletnega mesta po tem, ko so bila posodobljena.