DIMNI PLINI PRI KUHANJU NA TRDNA GORIVA

Imamo dve kategoriji zakonodaje, ki ureja emisije iz naprav za kuhanje na trdna goriva: prva obsega predpise s področja zagotavljanja zdravja in varnosti pri delu v zgradbah, druga pa jih ureja z vidika vplivov na okolje.

Z vidika zdravja in varnosti pri delu predstavlja glavno skrb ogljikov monoksid. V nizkih koncentracijah lahko povzroča utrujenost, glavobole in slabosti,  posledica višjih koncentracij pa je nezavest in smrt. Ker že blaga zastrupitev z ogljikovim monoksidom lahko ohromi zmožnost presoje, je v zelo zasedenih kuhinjah, ki so same po sebi prostor s številnimi nevarnostmi, verjetnost nezgod toliko večja. Koncentracije ogljikovega monoksida, ki presegajo 30 delcev na milijon (ppm) pomenijo potencialno nevarnost na delovnem mestu, vendar smo mi v neposredni bližini peči na oglje izmerili nad 1000 delcev na milijon, čez 30.000 delcev na milijon (3%) pa v sami dimni cevi!

Predpisi, ki obravnavajo okoljske vplive kurjenja s trdnimi gorivi, se navadno razlikujejo po tem, v kakšnem okolju naprave obratujejo. V mnogih mestih v Združenem kraljestvu so območja z nadzorovanimi dimnimi izpusti – ‘Smoke Control Areas’ – kjer se strogo upošteva omejitve emisij trdih delcev. Naprave preskuša Ministrstvo za okolje, hrano in podeželje (Department for Environment, Food and Rural Affairs), ki ugotavlja, ali izpolnjujejo predpisana merila.

Tudi restavracije se morajo izogibati ustvarjanju neprijetnih vonjav v svoji okolici. Če jim to ne uspeva, se sosedje pritožijo, pritožbam pa sledijo izvršilni ukrepi krajevnih organov oblasti.

Raziskati več informacij o obsežni biomasi

Splosno
Kemija
Kataliza
Preskusanje
Izdelki

KATALITIčNI PRETVORNIKI ZA KUHANJE IN KURJENJE BIOMASE

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOV MANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE

STIK Z NAMI