KUHANJE NA TRDNA GORIVA, IZDELKI

Na izbiro katalitičnega pretvornika pri napravah za kuhanje na trdna goriva, vpliva dvoje dejavnikov: koncentracija ogljikovega monoksida in temperatura dimnih plinov.

Peči na oglje oddajajo visoke ravni ogljikovega monoksida, zato je potreben katalitični pretvornik z veliko površino. Ker se mora prilegati v dimno cev, je pomembna tudi kompaktnost, kar pomeni, da so najboljša izbira običajno katalitični pretvorniki s kovinsko satasto osnovo.

Peči na drva za pečenje pic oddajajo znatno nižje koncentracije ogljikovega monoksida in imajo nižje temperature dimnih plinov. Tu je običajno najpomembneje najti katalitični pretvornik, ki učinkovito shranjuje toploto, da lahko nemoteno deluje naprej, če se temperatura dimnih plinov občasno preveč zniža. To pomeni, da so najprimernejši katalitični pretvorniki s keramično satasto osnovo.

Raziskati več informacij o obsežni biomasi

Splosno
Kemija
Kataliza
Preskusanje
Predpisi

KATALITIčNI PRETVORNIKI ZA KUHANJE IN KURJENJE BIOMASE

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOV MANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE

STIK Z NAMI