Kvantifikacija emisij pri kuhanju

Podjetje Whitebeam je razvilo testno kuhinjo z aparaturo, posebej zasnovano za določanje količine organskih hlapov pri kuhanju. Koncentracijo hlapov iz kuhinje merimo z napravo, imenovano plamenski ionizacijski detektor, ki se odziva na gorljive organske snovi. Po obdelavi podatkov, pridobljenih s tem instrumentom, lahko izračunamo kuhinjske hlape v različnih oblikah, npr:

– masna koncentracija (mg/m3),

– masa na enoto hrane

– masa na enoto časa

S to preskusno napravo lahko raziskujemo tudi vzdržljivost katalizatorjev in ugotavljamo, kako nanjo vpliva izpostavljenost različnim kemikalijam za čiščenje pečice. Poleg tega lahko ugotovimo “sekundarne emisije”, tj. tiste, ki nastanejo zaradi stika med katalizatorjem in kemikalijami za čiščenje.

To testno napravo uporabljamo za lastne raziskovalne in razvojne namene, vendar jo z veseljem uporabljamo tudi za izvajanje komercialnih projektov za stranke in zainteresirane strani.

Raziščite več informacij o električnem kuhanju:

Pregled
Kemija
Kataliza
Predpisi
Izdelki

Strokovnjaki za zmanjševanje onesnaženosti zraka

Strokovnjaki na področju tehnologije čišćenja vročih plinov za zmanjšanje izpustov pri kuhanju in izgorevanju biomase za izboljšanje kakovosti zraka

KONTAKTIRAJTE NAS