Preizkušanje električnih naprav za KUHANJE

Pri Whitebeamu smo razvili kuhinjo za preizkušanje, ki je opremljena za količinsko ugotavljanje organskih dimov oziroma par, ki nastajajo pri kuhanju. Koncentracijo dimov  v kuhinji, merimo s pripomočkom, ki se imenuje plamenski ionizacijski detektor in se odziva na gorljive organske snovi. Po obdelavi podatkov, dobljenih s tem instrumentom, lahko izračunamo koncentracijo dima, ki se proizvede med kuhanjem v več formatih, npr:

  • masno koncentracijo (mg/m3);
  • maso na enoto živila;
  • maso na enoto časa.
Testing process

S tem preskusom lahko raziščemo trajnost katalitičnih pretvornikov in ugotovimo, kako nanjo vpliva izpostavljenost različnim kemičnim snovem za čiščenje peči ter identificiramo ‘sekundarne emisije’, torej tiste, ki nastanejo zaradi stika med katalitičnim pretvornikom in čistilnimi kemičnimi snovmi.

Testirno napravo uporab ljamo v našem oddelku za raziskave in razvoj, uporabljamo pa jo tudi za komercialne projekte naših strank in z veseljem delimo znanje, ki smo ga razvili, z vsemi, ki izkažejo interes.

Razišči več informacij o električni kuhinji

Splošno
Kemija
Kataliza
Predpisi
Izdelki

KATALITIčNI PRETVORNIKI ZA KUHANJE IN KURJENJE BIOMASE

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOV MANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE.

STIK Z NAMI