Kemija dima, ki nastaja ob kuhanju

Kuhanje je kompleksen postopek, med katerim se odvija več različnih vrst reakcij, vključno z oksidacijo, pirolizo in Maillardovo reakcijo, ki je povezana z rjavenjem. Kuhanje vodi tudi do sprememb agregatnega stanja snovi, v katerih se trda snov utekočini, tekočine pa hlapijo oziroma se spreminjajo v plinasto stanje. Spremembe agregatnega stanja se razlikujejo od reakcij po tem, da so reverzibilne. Če zaradi temperature živalska maščoba iz trdnega stanja preide v tekoče, se znova strdi, ko se shladi. Kakšni dimi se sproščajo med kuhanjem, je odvisno tudi od tega, kaj se kuha, saj maščobe, proteini in ogljikovi hidrati oddajajo različne kemijske spojine

Fume Chemistry

Zlasti neprijetni dimi, med katerimi so policiklični aromatski ogljikovodiki in ogljikov monoksid, nastajajo s pirolizo maščob in olj, za katero so potrebne višje temperature kot jih običajno uporabljamo za kuhanje. Do tega lahko pride, če na primer začne maščoba kapljati na žar ali med ciklom samočiščenja pečice s pirolizo, ko se temperatura lahko dvigne na 500°C.

Razišči več informacij o električni kuhinji

Splošno
Kataliza
Preskušanje
Predpisi
Izdelki

KATALITIčNI PRETVORNIKI ZA KUHANJE IN KURJENJE BIOMASE

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOV
MANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE

STIK Z NAMI