TESTIRANJE IN SPREMLJANJE DIMNIH PLINOV V NAPRAVAH VELIKEGA OBSEGA

Tako Direktiva o industrijskih emisijah kot Direktiva o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav (Direktiva MCPD) zahtevata spremljanje emisij v rednih časovnih presledkih. Spremljanje morajo opravljati podjetja z ustrezno akreditacijo (npr. MCERTS).

Whitebeam ni akreditiran za ta namen, vendar svoje kupce lahko seznani z okvirno oceno njihovih emisij, kar je pogosto dobro vedeti pred uradnim testiranjem.

Large Scale Biomass Testing

Spremljanje emisij je prav tako pomembno za fazo umerjanja sistemov SCR in za zaključno potrditev vsake nove instalacije. Sistemi SCR imajo lahko vgrajena zaznavala emisij in možnost evidentiranja podatkov, do katerih se po potrebi lahko dostopa na daljavo.

Raziskati več informacij o obsežni biomasi

Splosno
Kemijske
Kataliza
Predpisi
Sistemi

KATALITIčNI PRETVORNIKI ZA KUHANJE IN KURJENJE BIOMASE

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOV
MANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE

STIK Z NAMI