Onesnaževanje z industrijsko biomaso in kako ga nadzorovati

Vedno bolj se uveljavlja industrijsko kurjenje biomase kot vira energije. To omogoča pridobivanje energije z nizkimi emisijami ogljika, vendar je treba za to plačati ceno v smislu strupenih emisij, kot so ogljikov monoksid, ogljikovodiki, trdni delci ali dušikovi oksidi.

Ko presežemo domače okvire, se povečata tako pomen zmanjšanja emisij kot tudi sredstva, ki so na voljo za to. Industrijske kurilne naprave na biomaso imajo bolj izpopolnjen nadzor kot domače, kar pomeni, da je mogoče emisije, ki jih je treba obravnavati, ohraniti v bolj omejenem obsegu. To omogoča uporabo bolj izpopolnjene tehnologije za zmanjševanje emisij.

 

Large scale biomass

Za ustanovitev novih obratov so pogosto potrebna dovoljenja, pogoj za njihovo pridobitev pa je lahko skladnost s strogimi emisijskimi standardi. Finančne spodbude lahko vključujejo nepovratna sredstva ali možnost prodaje emisijskih kuponov, vendar je za pridobitev obeh verjetno potreben strog nadzor emisij.

 

Raziščite več informacij o emisijah, ki nastanejo pri obsežnem izgorevanju biomase, in o tem, kako jih je mogoče zmanjšati:

KEMIJA
OKSIDACIJSKA KATALIZA
SCR
PREDPISI
Testiranje
izdelki

Specialisti nella riduzione dell’inquinamento dell’aria

Esperti nelle tecnologie di purificazione con gas caldo
per la riduzione delle emissioni dalla combustione da cottura e da biomasse e per il miglioramento della qualità dell’aria

CONTATTATECI