Dovoljene emisije iz industrijskih kurilnih naprav na biomaso

V EU in Združenem kraljestvu je največja novost na področju predpisov, ki urejajo emisije iz industrijskega kurjenja biomase, Direktiva o srednjih kurilnih napravah (MCPD).

To velja za elektrarne s toplotno močjo od 1 do 50 mW in ima različne datume začetka izvajanja, od decembra 2018 do januarja 2030, odvisno od velikosti elektrarn in tega, ali so nove ali obstoječe.

Direktiva MCPD se osredotoča predvsem na zmanjšanje emisij NOx, vendar so pri nekaterih vrstah goriva urejeni tudi SO2 in prah.

Large scale biomass regulations

Naprave, večje od 50 mW, običajno ureja obstoječa direktiva o industrijskih emisijah.

Za naprave s toplotno močjo, manjšo od 1 mW, direktiva MCPD ne velja, vendar morajo pogosto izpolnjevati omejitve emisij, da so upravičene do nepovratnih sredstev.

Raziščite več informacij o emisijah, ki nastanejo pri obsežnem izgorevanju biomase, in o tem, kako jih je mogoče zmanjšati:

PREGLED
KEMIJA
Oksidacijska kataliza
SCR
tESTIRANJE
IZDELKI

Strokovnjaki za zmanjševanje onesnaženosti zraka

Strokovnjaki na področju tehnologije čišćenja vročih plinov za zmanjšanje izpustov pri kuhanju in izgorevanju biomase za izboljšanje kakovosti zraka

KONTAKTIRAJTE NAS