PREDPISI, KI UREJAJO KURJENJE BIOMASE V NAPRAVAH VELIKEGA OBSEGA

V Evropi je bil s predpisi, ki urejajo industrijsko kurjenje biomase, največji napredek dosežen z Direktivo 2015/2193 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak (Medium Combustion Plant Directive, v nadaljevanju: MCPD). Direktiva se uporablja za kurilne naprave s skupno nazivno vhodno toplotno močjo, ki je enaka 1MW ali več in ne presega 50MW, obdobje za njeno implementacijo pa se začenja decembra 2018 in traja do januarja 2030, z upoštevanjem velikosti kurilnih naprav in tega, ali bodo naprave za kurjenje biomase postavljene na novo oziroma že delujejo. Direktiva MCPD je usmerjena k zmanjševanju emisij dušičnih oksidov, poleg tega pa ureja tudi emisije SO2 in prahu za nekatere vrste goriv.

Large scale biomass regulations

Za kurilne naprave, katerih toplotna moč presega 50MW, se navadno uporablja obstoječa Direktiva o industrijskih emisijah.

Kurilne naprave s skupno nazivno vhodno toplotno močjo, manjšo od 1MW, v Direktivo MCPD niso zajete, vseeno pa je pogosta zahteva, da so skladne z omejitvami, če se želi zanje pridobiti subvencije za sofinanciranje.

Nova oprema, ki bo v uporabi v kurilnih napravah z močjo manj kot 1MW, bo morala biti skladna z zahtevami Direktive o okoljsko primerni zasnovi.

Raziskati več informacij o obsežni biomasi

Splosno
Kemijske
Kataliza
SCR
Preskusanje
Sistemi

KATALITIčNI PRETVORNIKI ZA KUHANJE IN KURJENJE BIOMASE

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOV MANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE

STIK Z NAMI