KURJENJE BIOMASE V VELIKEM OBSEGU

Ko se sistem za kurjenje biomase ne uporablja več le za gospodinjstva, se s tem spremeni tudi več drugih dejavnikov:

  • Pomembnejši postane kvant onesnaževal iz enega samega sistema.
  • Predpisi so strožji.
  • Proces zgorevanja se manj spreminja.
  • Razširi se spekter goriv.
  • Večja je verjetnost sofinanciranja s subvencijami, ki so na voljo pod določenimi pogoji.
Large scale biomass

Zaradi vseh teh dejavnikov so pristopi k obdelavi dimnih plinov pogosto kompleksnejši kot pri napravah za gospodinjstva

KATALITIčNI PRETVORNIKI ZA KUHANJE IN KURJENJE BIOMASE

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOV
MANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASS Whitebeam Slovenia Whitebeam in English Whitebeam Ceskoslovensku

STIK Z NAMI