OKSIDACIJA DIMNIH PLINOV PRI ZGOREVANJU BIOMASE V NAPRAVAH VELIKEGA OBSEGA

Mnoga onesnaževala, ki nastajajo ob kurjenju biomase, nastanejo kot posledica nepopolnega zgorevanja – na primer ogljikov monoksid, hlapljive organske spojine, katranaste spojine itd. Katalitsko oksidacijo lahko štejemo za sekundarni proces zgorevanja, v katerem vse organske spojine, ki so ostale od primarnega zgorevanja, oksidirajo v ogljikov dioksid in vodo.

Katalitska oksidacija je odvisna od temperature, ki mora biti 250 do 450°C, da je učinkovita. To pa je znatno nižja temperatura, kot so zahteve tehnik nekatalitske oksidacije, npr. za uporabo pozgorevalnih komor, in je zato pogosto ekonomičnejša ter okolju prijaznejša rešitev.

Pri načrtovanju sistema katalitske oksidacije za industrijske naprave na biomaso, je temperatura dimnih plinov vedno prvo, kar je treba upoštevati. Temu sledi premislek o drobnih ostankih in prahu, saj je treba zagotoviti, da zasnova katalitičnega pretvornika preprečuje njegovo zamašitev. Tretjič, upoštevati je treba prisotnost jedkih snovi v dimnih plinih, kot sta žveplo in klor, ki življenjsko dobo katalizatorju lahko skrajšata, če se zanj ne uporabijo posebni premazi.

Raziskati več informacij o obsežni biomasi

Splosno
Kemijske
SCR
Predpisi
Preskusanje
Sistemi

KATALITIčNI PRETVORNIKI ZA KUHANJE IN KURJENJE BIOMASE

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOV
MANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE

STIK Z NAMI