SCR – SELEKTIVNA KATALITSKA REDUKCIJA V NAPRAVAH ZA KURJENJE BIOMASE V VELIKEM OBSEGU

SCR je kratica za ‘selective catalytic reduction’ – selektivna katalitska redukcija, ki je tehnologija razgrajevanja dušikovih oksidov. V kemiji pomeni ‘redukcija’ reakcijo, med katero se atomi kisika ločijo od drugega elementa, gre torej za proces, ki je nasproten kot pri oksidaciji.

V večini procesov zgorevanja pogosto nastajajo dušikovi oksidi. Ti so nevarna onesnaževala in povzročajo vedno več zaskrbljenosti. Selektivna katalitska redukcija deluje z vnosom druge spojine, ki ji pravimo ‘reduktant’, ki atome kisika spodbudi, da ‘pobegnejo’ molekulam dušikovih oksidov in namesto tega reagirajo z reduktantom. V večini primerov spodbudi reakcijo katalitični pretvornik, do nje pa lahko pride ko temperatura dosega od 150 do 600°C. Brez katalitičnega pretvornika je zanjo potrebna višja temperatura.

Najpogostejši reduktant v postopkih SCR je amonijak. Mogoče ga je kupiti v obliki raztopine, uporabljajo pa se lahko tudi raztopine sečnine, npr. Adblue. Raztopine sečnine je lažje hraniti in jih uporabljati kot amonijakove raztopine in so dostopnejše; če jih vbrizgamo neposredno v dimni plin, pa mora biti temperatura vsaj 300°C.

Zelo pomembno je, da se količina vbrizganega reduktanta ujema s količino dušikovih oksidov v dimnih plinih. Če je prenizka, je redukcija dušikovih oksidov ogrožena, če je previsoka, pa bo uhajal amonijak. Zato je treba imeti za reduktant sofisticiran sistem vbrizgavanja.

Dobro zasnovan sistem selektivne katalitske redukcije je zmožen zmanjšati emisije dušikovih oksidov za več kot 90%.

Raziskati več informacij o obsežni biomasi

Splosno
Kemijske
Kataliza
Predpisi
Preskusanje
Sistemi

KATALITIčNI PRETVORNIKI ZA KUHANJE IN KURJENJE BIOMASE

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOV
MANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE

STIK Z NAMI