PREIZKUŠANJE KURILNIH NAPRAV NA BIOMASO V GOSPODINJSTVIH

Merjenje emisij iz peči na biomaso je dejansko samostojna stroka, zato tudi veliki izdelovalci peči radi uporabljajo za ta namen opremljene zunanje laboratorije. En vidik kompleksnosti merjenja je, da je za ponovljive meritve emisij treba poznati toplotno moč peči med preskušanjem, kvantificiranje le-te pa je dokaj zahtevno. Poleg tega se za meritve organskih plinastih spojin (OGC) zahteva uporaba plamenskega ionizacijskega detektorja, ki je drag pripomoček. Treba ga je kupiti ali najeti, uporablja pa ga lahko le posebej usposobljena oseba.

Domestic Biomass Testing

Upoštevati je treba tudi, da peči na biomaso ne gorijo vedno enako (posebej pri kurjenju drv), zato emisije znatno nihajo. Vendar je grobo meritev ogljikovega monoksida vseeno mogoče opraviti s standardnim analizatorjem dimnih plinov, prisotnost delcev pa se da količinsko določiti tudi z merilnikom dima ali prašnosti. V Nemčiji emisije iz peči na biomaso vsako leto preverjajo dimnikarji!

Raziskati več informacij o obsežni biomasi

Splosno
Kemijske
Kataliza
Predpisi
Izdelki

KATALITIčNI PRETVORNIKI ZA KUHANJE IN KURJENJE BIOMASE

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOV
MANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE

STIK Z NAMI