BIOMASA V GOSPODINJSTVIH, KEMIJA

Kurjenje lesa zveni kot nekaj zelo preprostega, dejansko pa med gorenjem poteka presenetljivo zapleten proces, sestavljen iz šestih faz trdnega stanja, v katerih se trdo kurivo postopoma pretvarja v gorljive pline, ki nato oksidirajo, da nastaja toplota. Pri idealnem zgorevanju bi bili edini emisiji ogljikov dioksid in voda, toda v resničnem svetu ob tem nastajajo tudi nekatera onesnaževala.

Domestic Biomass Chemistry

Ta lahko razdelimo v tri skupine:

♦ Snovi, ki so posledica nepopolnega zgorevanja;
♦ Snovi, ki nastajajo z reakcijami med sestavinami zraka;
♦ Anorganske sestavine goriv.

Glavna onesnaževala v prvi skupini so ogljikov monoksid, saje (t. j. ogljik), ogljikovodiki in sestavine lesnega katrana (kreozot itd.). Drugo sestavljajo v glavnem dušikovi oksidi, ki se tvorijo iz zgorevalnega zraka, kot tudi iz vsebnosti dušika v lesni masi. če skupino dušikovih oksidov bolj razčlenimo, najdemo večji delež dušikovega oksida (NOx), v preostanku pa prevladuje strupeni dušikov dioksid (NO2).

V tretjo skupino spada pepel.

Raziskati več informacij o obsežni biomasi

Splosno
Kataliza
Preskusanje
Predpisi
Izdelki

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů
REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS