Biomasa v gospodinjstvih

Dimni plini, ki nastajajo kot posledica nepopolnega zgorevanja biomase, na pravi temperaturi lahko oksidirajo v ogljikov dioksid in vodo. Namen katalitičnega pretvornika je to temperaturo znižati tako, da je lažje doseči ustrezne pogoje. A v dimnih plinih iz biomase je prisotna vrsta različnih organskih onesnaževal in za vsako je potreben drugačen temperaturni prag, da lahko oksidira. Onesnaževala so razen tega lahko v plinastem, tekočem ali celo trdnem stanju, in večina katalizatorjev za ta namen spodbudi samo oksidacijo onesnaževal v plinastem stanju.

Domestic Biomass Catalysis

K sreči se z oksidacijo organskih onesnaževal sprošča toplota (t. i. eksotermna reakcija), zato katalitični pretvornik sproži reakcijo (v strokovnem žargonu je v rabi izraz ‘lights-off’) z onesnaževali, ki imajo najnižjo ‘light-off’ temperaturo pri cca. 225°C, in se nato segreva. Ko se temperatura dviga, doseže temperaturno raven za dodatna onesnaževala, ki so se morda pretvorila v plinasto stanje, ta sprostijo več toplote, in tako teče reakcija naprej v učinkovitem krogu. Zato je katalitični pretvornik, ki dobro deluje, pogosto razžarjeno vroč. Ko doseže temperatura približno 600°C, vsaka organska snov (ne glede na stanje, v katerem je) , ki se je doslej upirala katalitični oksidaciji, preprosto zgori. Katalitične pretvornike, ki so v rabi v pečeh na biomaso, zato pogosto imenujejo kar ‘katalitski gorilniki’.

Načrtovanja učinkovite katalitske peči na biomaso se ni mogoče lotiti tako, da bi enostavno vzeli standardni model in v dimni pretok namestili katalitični pretvornik. Katalitsko učinkovita peč na biomaso izkorišča toploto, ki jo katalitični pretvornik oddaja vsled svojega delovanja, namesto da bi se izgubljala v dimnik, poskrbi pa tudi, da katalitični pretvornik deluje na dovolj visoki temperaturi, da katran, ki pristane na njem, zgori. To področje je kar zahtevno, toda Whitebeam svojim kupcem pomaga, jih usmerja in jim daje napotke za načrtovanje ter svetuje izdelovalcem peči, ki ne poznajo te tehnologije dovolj dobro.

Raziskati več informacij o obsežni biomasi

Splosno
Kemijske
Preskusanje
Predpisi
Izdelki

KATALITIčNI PRETVORNIKI ZA KUHANJE IN KURJENJE BIOMASE

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOV
MANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE

STIK Z NAMI