BIOMASA V GOSPODINJSTVIH IN ZAKONODAJA

Najpogostejši razlog za kurjenje biomase v gospodinjstvih je ogrevanje prostorov, na primer v pečeh na drva, ali za segrevanje vode v kotlih na biomaso.

Predpisi, ki urejajo emisije iz kurilnih naprav, se razlikujejo glede na to, ali se naprave uporabljajo za ogrevanje prostorov ali segrevanje vode, vendar se deloma prepletajo, npr. za peči s kaminskimi vložki oziroma z dodatnimi ogrevalnimi ali toplovodnimi kotli.

Domestic Biomass Regulations

Direktiva o okoljsko primerni zasnovi (Ecodesign Directive) se uporablja za grelnike na trdno gorivo za ogrevanje domačih prostorov z izhodno močjo do 50 kW in za kotle na trdo gorivo z izhodno močjo do 1 mW. Določa omejitve za dušikove okside, trde delce, ogljikov monoksid in organske plinaste spojine. Direktiva o okoljsko primerni zasnovi za kotle na trdna goriva začne veljati 1. januarja 2020, za grelnike na trdno gorivo v domačih prostorih pa 1. januarja 2022.

Razišči več informacij o obsežni biomasi

 

SPLOŠNO
KEMIJA
TESTIRANJE
Predpisi
Izdelki

KATALITIčNI PRETVORNIKI ZA KUHANJE IN KURJENJE BIOMASE

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOV
MANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE

STIK Z NAMI