DIMNI PLINI PRI KURJENJU BIOMASE V MAJHNEM OBSEGU

Electric cooking

Res je, da je biomasa, npr. drva, lesni peleti ali sekanci in podobno, gorivo iz obnovljivih virov, žal pa s kurjenjem vseeno onesnažujemo okolje. Onesnaženje je posledica skupin snovi, ki nastanejo vsled nepopolnega zgorevanja, in dušikovih oksidov, ki jih generirajo plameni ob vezavi dušika iz zraka ali iz kemično vezanega dušika s kisikom, ki je v lesu.

Velik del težave pri zgorevanju biomase v majhnem obsegu je, da so peči in kotli za kurjenje zelo enostavni, upoštevati je treba tudi, da je nemogoče natančno določiti, kakšno kurivo se v njih kuri in kako se jih uporablja oziroma vzdržuje.

Med dimnimi plini, do katerih prihaja zaradi nepopolnega zgorevanja, je ogljikov monoksid, skupaj z organskimi spojinam v plinastem, tekočem in trdnem stanju. Seveda se ‘stanje’ v kateri so lahko onesnaževala, tudi spreminja, kar je odvisno od prevladujočih temperatur; to še posebej velja za hlapne organske spojine, ki so lahko v plinastem stanju takoj po zgorevanju, ko se ohladijo, pa kondenzirajo v tekočine. Hlapljive organske spojine (angl. “volatile organic compounds” – VOC) so del obsežnejše skupine onesnaževal, znane kot ‘organski ogljik v plinastem stanju’ (angl. ‘Organic Gaseous Carbon’ – OGC), kar je ena od kategorij, ki se v Evropski uniji merijo med uradnim postopkom preskušanja.

Zadnjo skupino onesnaževal tvorijo trdi delci, katerih prisotnost se v različnih delih sveta žal določa zelo različno. V Evropi spadajo med delce saje in pepel v zraku, medtem ko so v Severni Ameriki v definicijo vključene tudi kondenzirane hlapljive organske spojine (VOC).

Raziščite več informacij o kuhanju na trda goriva

Kemijske
Kataliza
Preskusanje
Predpisi
Izdelki

KATALITIčNI PRETVORNIKI ZA KUHANJE IN KURJENJE BIOMASE

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOV
MANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE

STIK Z NAMI