Proizvodnja

Kakovost naše proizvodnje zagotavljamo predvsem z vhodnim pregledom blaga, skrbnim nadzorom procesa in končnim pregledom.

Zaposlujemo visoko kvalificirane ljudi in jih ustrezno usposabljamo za njihovo delo.

Naši proizvodni postopki so skrbno dokumentirani in vključujejo vmesne preglede, tako da se morebitne težave pokažejo čim prej.

Zelo pomemben je tudi končni pregled, za katerega imamo potrebno strokovno znanje in opremo.


quality production