Pogoji in pravila uporabe spletnega mesta

(1) Uvod
Seznanjamo vas s pogoji in pravili uporabe tega spletnega mesta; če uporabljate naše spletno mesto, te pogoje in pravila v celoti sprejemate. Če se z navedenimi pogoji in pravili ne strinjate, spletnega mesta ne uporabljajte. Naše spletno mesto uporablja piškotke. Z uporabo spletišča in sprejemanjem teh pogojev in pravil soglašate z našo uporabo piškotkov, ki je v skladu z našim pravilnikom o varovanju zasebnosti.

(2) Dovoljenje za uporabo spletnega mesta
Avtorske pravice na spletnem mestu so naša last in last oseb, od katerih smo pridobili licenco za uporabo gradiv na spletnem mestu, če ni dogovorjeno drugače. V skladu z navedenim dovoljenjem za uporabo si pridržujemo vse pravice iz naslova intelektualne lastnine. Spletne strani si lahko ogledujete in jih prenašate s spletnega mesta za osebno uporabo le v medpomnilnik brskalnika, v skladu z omejitvami, določenimi v nadaljevanju in drugje v teh pravilih.

Ni dovoljeno: (a) ponovno objavljati vsebin s tega spletnega mesta (vključno z objavo na drugem spletnem mestu); (b) prodajati, dajati v uporabo ali dovoljevati uporabo vsebin s spletnega mesta drugim osebam; (c) v javnosti prikazovati kakršnokoli vsebino s spletnega mesta; (d) razmnoževati, podvojevati, kopirati ali drugače izkoriščati vsebino na našem spletnem mestu za komercialne namene; (e) preurejati ali kako drugače spreminjati vsebine na spletnem mestu; ali (f) ponovno razširjati vsebine s spletnega mesta.

(3) Dovoljena uporaba
Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na način, ki lahko povzroči oziroma ima za posledico povzročitev škode ali okrnjeno dosegljivost spletnega mesta, ali na kakršenkoli drug način, ki je nezakonit, nedovoljen, goljufiv ali škodljiv oziroma povezan z nezakonito, goljufivo ali škodljivo prakso ali delovanjem. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati za kopiranje, shranjevanje, gostovanje, prenašanje, pošiljanje, uporabo, objavljanje ali razširjanje gradiv, ki vsebujejo vohunsko programje (ali so z njim povezana), računalniške viruse, trojance, črve, snemalnike gesel s tipkovnice, korenska orodja ali druge zlonamerne računalniške programe. Brez našega izrecnega pisnega soglasja na tem spletnem mestu ali v povezavi z njim ni dovoljeno izvajanje kakršnekoli dejavnosti avtomatskega ali sistematičnega zbiranja podatkov (vključno s strganjem in izkopavanjem ter izločanjem podatkov, brez omejevanja na izključno te dejavnosti).

Če pred tem ne pridobite našega izrecnega pisnega soglasja, našega spletnega mesta ne smete uporabljati za kakršnekoli namene trženja.

(4) Omejen dostop
Dostop v nekatera območja našega spletnega mesta je omejen. Pridružujemo si pravico, da po svoji presoji dostop v spletno mesto delno ali v celoti omejimo. Če vam dodelimo uporabniško ime in geslo za dostop v omejena območja spletišča ali do drugih vsebin oziroma storitev, ste dolžni poskrbeti, da ti podatki ostanejo zaupni. Podatke za dostop lahko razveljavimo po svoji presoji brez opozorila ali pojasnila.

(5) Omejitev jamstev
Za popolnost ali točnost informacij na spletnem mestu ne jamčimo; prav tako se ne zavezujemo k zagotavljanju razpoložljivosti spletišča oziroma posodabljanja vseh vsebin na njem. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo iz jamstva vse predstavitve, garancije in pogoje v povezavi s tem spletnim mestom in njegovo uporabo (vključno z, brez omejitev, kakršnimikoli jamstvi, ki jih določa zakonodaja glede zadovoljive kakovosti, primernosti za namen oziroma uporabe razumne skrbnosti in spretnosti).

(6) Omejitve in izključitve odgovornosti
Nič v teh pogojih in pravilih (a) ne omejuje ali izključuje naše ali vaše odgovornosti za smrt ali fizično poškodbo, do katere bi prišlo iz malomarnosti; (b) ne omejuje ali izključuje naše ali vaše odgovornosti za goljufije ali goljufivo predstavljanje; (c) ne omejuje naše ali vaše odgovornosti na način, ki ga veljavna zakonodaja ne dovoljuje; oziroma ne (d) izključuje naše ali vaše odgovornosti, ki jih po veljavni zakonodaji ni mogoče izključiti.

Omejitve in izključitve odgovornosti, določene v tem delu in drugod v pogojih in pravilih so (a) predmet predhodnega odstavka in (b) urejajo vse odgovornosti, ki izhajajo iz pogojev in pravil oziroma iz povezave z vsebino pogojev in pravil, vključno z odgovornostmi, ki so pogodbene, odškodninske (vključno z malomarnostjo) in izhajajo iz kršitev z zakonodajo naloženih obveznosti.

Ker je uporaba spletnega mesta in informacij ter storitev na njem brezplačna, ne prevzemamo odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali nastalo škodo. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli izgube, ki izhajajo iz kateregakoli dogodka ali dogodkov, ki presegajo razumen nadzor z naše strani. Nismo odgovorni za morebitne poslovne izgube, vključno z (in brez omejitev) izgubo ali škodo na dobičku, dohodku, prihodkih, uporabi, proizvodnji, predvidenih prihrankih, poslovanju, pogodbah, poslovnih priložnostih ali dobrem imenu. Za kakršnokoli izgubo ali poškodbe podatkov, podatkovnih baz ali programske opreme ne odgovarjamo, kakor tudi ne za kakršnokoli posebno, posredno ali posledično nastalo izgubo ali škodo.

(7) Zavrnitev odškodninske odgovornosti
Odvezujete nas odgovornosti in jamčite za vsakršno izgubo, odškodnine, stroške, obveznosti in izdatke (vključno z, brez omejitev, pravnimi stroški in zneski, ki smo jih plačali tretji osebi pri poravnavi terjatve ali spora po nasvetu naših pravnih svetovalcev), ki so nastali ali smo jih utrpeli, in kateri izhajajo iz kakršnekoli vaše kršitve kateregakoli določila iz teh pogojev in pravil, ali iz kakršnihkoli trditev, da ste kršili katero od teh določil.

(8) Kršitve pogojev in pravil
Brez poseganja v preostale naše pravice po teh pogojih in pravilih, smemo ukrepati kot se nam zdi primerno, če te pogoje in pravila kakorkoli kršite, kar vključuje ukinitev dostopa v spletno mesto, prepoved dostopa, blokiranje računalnikov z vašim IP-naslovom; od vašega ponudnika internetnih storitev lahko zahtevamo, naj vam prepreči dostop do spletnega mesta, proti vam pa lahko uvedemo tudi sodni postopek.

(9) Spremembe
Ti pogoji in pravila se lahko občasno posodabljajo. Spremenjeni pogoji in pravila za uporabo spletnega mesta začnejo veljati z datumom objave sprememb na spletnem mestu. Prosimo, da to stran redno preverjate in poskrbite, da ste seznanjeni z veljavno različico pogojev in pravil

(10) Dodeljevanje pravic
Naše pravice oziroma obveznosti lahko v skladu s temi pogoji in pravili prenesemo na druge osebe, jih dodelimo podizvajalcem ali jih drugače obravnavamo, ne da bi vas o tem obveščali ali pridobili vaše soglasje. Vaših pravic in obveznosti na podlagi teh pogojev in pravil ne morete prenesti na druge osebe, jih dodeliti podizvajalcem ali jih kako drugače obravnavati.

(11) Ločljivost pogojev in pravil
Če sodišče ali drug pristojni organ ugotovi, da je katero od določil v teh pogojih in pravilih neveljavno in/ali neizvedljivo, vsa druga določila ostanejo veljavna. Če bi katero od neveljavnih ali neizvedljivih določil postalo veljavno ali izvedljivo, če bi črtali neveljavni ali neizvedljivi del tega določila, se šteje, da je ta del črtan, preostali del določila pa velja naprej.

(12) Izključitev pravic tretjih oseb
Ti pogoji in pravila urejajo odnos med nami in vami, zato niso namenjena tretjim osebam in jih te ne morejo uveljavljati. Izvajanje naših oziroma vaših pravic v okviru teh pogojev in pravil ni predmet soglasja tretjih oseb..

(13) Dogovor v celoti
Skupaj z našimi pravili o zasebnosti predstavljajo ti pogoji in pravila celotni dogovor, ki nadomešča vse prejšnje dogovore z vami glede uporabe spletišča.

(14) Pristojno pravo in jurisdikcija
Ti pogoji in pravila se uporabljajo in razlagajo po slovenski zakonodaji. Morebitne spore, ki so z njimi povezani, urejajo slovenska sodišča, ki pa nimajo izključne pristojnosti.

(15) Naši podatki
Whitebeam d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo v zasebni lasti, ustanovljena v letu 2018.