Kakovost zagotovljena

V Whitebeamu si prizadevamo za doseganje kakovosti na vseh področjih poslovanja, zato sledimo strogemu sistemu za zagotavljanje kakovosti. Posebna področja našega delovanja, na katerih je kakovost ključna, so načrtovanje, presoja in upravljanje.

Strokovnjaki za zmanjšanje onesnaženosti zraka

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOVMANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE

STIK Z NAMI