Uvod

Dobavljamo katalitične pretvornike, ki temeljijo na različnih substratih, odvisno od uporabe in potrebne tehnologije.

Trenutno ponujamo štiri različne opcije substratov:

KERAMIČNO SATJE
Kovinsko Satje
Pletena Žica
MREŽASTA KERAMIČNA PENA

Če želite izbrati najboljši substrat za vaše potrebe, je tukaj pregled oksidacijskih katalitičnih pretvornikov, ki je lahko koristen pri vaši odločitvi.

OKSIDACIJSKI KATALITIčNI PRETVORNIKI

Kataliza je veja kemije, kjer se z namenom spodbujanja ali pospeševanja reakcij med drugimi kemičnimi snovmi uporabljajo nekatere kemične snovi, znane kot ‘katalizatorji’. Ključno pri tem je, da se katalizatorji z reakcijami ne porabljajo, so le njihova podpora. Torej katalizator, vzeto hipotetično, lahko deluje večno. Ime ‘katalitični pretvornik’ se uporablja za praktičen pripomoček, zasnovan tako, da uporablja katalitsko tehnologijo, t. j., omogoča, da izkoriščamo prednosti katalize v resničnih življenjskih situacijah.

Oxidation Catalytic Converters Overview

Različne kemične reakcije lahko spodbujamo s katalizo, toda kjer je cilj izboljšati kakovost zraka, je najpomembnejša reakcija oksidacija. Večina onesnaževal zraka je organske narave (tj. vsebujejo ogljik) in jih je mogoče oksidirati v neškodljive snovi, kot sta ogljikov dioksid in voda.

Večina oksidacijskih katalitičnih pretvornikov uporablja prevleke na osnovi platine in / ali paladija, ki so učinkovite pri temperaturah do 225 ° C. Strukturni del katalitičnega pretvornika je znan kot “substrat”, katerega glavni namen je zagotoviti veliko površino, na katero se lahko nanese katalitični premaz.

Pri Whitebeam dobavljamo katalitične pretvornike, ki temeljijo na različnih substratih, odvisno od uporabe in na podlagi dolgoletnih izkušenj na tem področju z veseljem svetujemo strankam, kateri je najprimernejši za njihovo uporabo.

KERAMIČNO SATJE
Kovinsko Satje
Pletena ŽICA
MREŽASTA KERAMIČNA PENA

SPECIALISTI V ZMANJŠEVANJU ONESNAŽEVANJA ZRAKA

STROKOVNJAKI TEHNOLOGIJE čIŠčENJA VROčIH PLINOV, ZMANJŠEVANJE PLINOV PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA

PIŠITE NAM