SISTEMI ZA DOZIRANJE SELEKTIVNE KATALITSKE REDUKCIJE

Namen sistema za doziranje je v dimni plin vbrizgati pravo količino reduktanta, kar je odvisno od količine prisotnih dušikovih oksidov in od temperature dimnih plinov.

Osnova reduktanta je običajno amonijak kot plin ali raztopina, ali raztopine sečnine. Če je reduktant v tekočem stanju, se običajno vbrizga skozi šobo, da se spremeni v blago meglico. Za ustrezen tlak poskrbi močna električna črpalka ali stisnjen zrak.

Ceramic Honeycomb Substrates

V sistem za doziranje morajo biti vgrajeni različni senzorji, da se količina reduktanta lahko natančno meri, in kontrolna plošča, kjer lahko upravljamo nastavitve in vzdrževanje. Kontrolna plošča mora prav tako omogočati različne diagnostične funkcije, ki lahko vključujejo beleženje ravni dušikovih oksidov pred začetkom selektivne katalitske redukcije in po njej. Pogosto koristna funkcija je oddaljena povezava s kontrolno ploščo prek telemetrije.

Pri Whitebeamu projektiramo in dobavljamo sisteme za doziranje reduktantov za številne različne namene uporabe selektivne katalitske redukcije.

KATALITIčNI PRETVORNIKI ZA KUHANJE IN KURJENJE BIOMASE

TROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOVMANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE

STIK Z NAMI