Keramično satje

Nosilni material za keramično satje je navadno izdelan iz posebne vrste keramičnega materiala, znanega kot ‘kordierit’. Tekoči kordierit iztisnejo skozi kalup in ga nato žgejo, da se posuši in otrdi. Z uporabo različnih kalupov iztiskajo substrate različnih velikosti in z različno velikimi kanali (ali celicami). Ker je potrebna obdelava, je za naprave srednjega ali velikega obsega najprimernejše keramično satje, razen kadar se lahko uporabi standardna velikost. Keramično satje je na splošno najbolj ekonomična izbira za naprave v gospodinjstvih, kot so peči na biomaso in pirolitične samočistilne pečice.

Več
Solid Fuel

KOVINSKO SATJE

Kovinske podlage za satje so izdelane iz izjemno tenke kovinske folije, navadno ne debelejše od 0,05 mm. Stene keramične podlage oziroma substrata so v primerjavi s kovinskimi lahko štirikrat debelejše. To je razlog, da imajo kovinske podlage nižjo upornost za pretok plina in zato lahko podprejo dano stopnjo pretoka z manjšim padcem tlaka kot enakovreden keramični substrat.

Več

PLETENA ŽICA

Za izdelavo lovilcev maščob za kuhalne naprave se pogosto uporablja pletena žica, toda ti filtri ujamejo le tekočine in trdno snov in jih je treba pogosto čistiti, da se ne zamašijo. Nekatere pečice imajo vgrajen ločen katalitični pretvornik, temelječ na klasični satasti zgradbi za oksidacijo onesnaževal v plinastem stanju, pri katerih maščobni filter ni učinkovit. Toda če nanesemo na filter iz pletene žice katalitsko oblogo, lahko ta deluje tudi kot katalitični pretvornik.

Več
Knitted Wire substrates
Reticulated Foam substrates

MREŽASTA KERAMIčNA PENA

Mrežasta keramična pena je dokaj nova alternativa v izdelavi substratov, ki so osnova za katalitične pretvornike. Substrati z mrežasto keramično peno imajo neenakomeren videz, ki spominja na spužvo, kar pomeni, da delujejo kot filter in kot katalitični pretvornik.

Več

Katalitični pretvorniki za selektivno katalitsko redukcijo (SCR)

Tako kot vsi katalitični pretvorniki, so tudi katalizatorji za SCR sestavljeni iz podlage ali substrata, katalitične obloge in ohišja.

Namen substrata je zagotoviti površino za kemijske reakcije, ki se bodo odvijale, in usklajenost z zahtevami sistema glede padca tlaka. Dodatno je treba upoštevati, da kanali skozi substrat ne smejo biti premajhni, sicer jih lahko zamašijo pleve ali pepel. Whitebeam uporablja za podlage vrsto materialov, vključno s kovinsko folijo, steklenimi vlakni in ekstrudirano keramiko. Na voljo so tudi številne možnosti izbire gostote celic.

Več
Knitted Wire substrates
Reticulated Foam substrates

SISTEMI ZA DOZIRANJE SELEKTIVNE KATALITSKE REDUKCIJE

Namen sistema za doziranje je vbrizgati v dimni plin pravo količino reduktanta, kar je odvisno od količine prisotnih dušikovih oksidov in od temperature dimnih plinov.

Več

Strokovnjaki za zmanjšanje onesnaženosti zraka

STROKOVNJAKI V TEHNOLOGIJI čIŠčENJA VROčIH PLINOVMANJ DIMA PRI KUHANJU IN KURJENJU BIOMASE

Pišite nam