Skip to content

Kaj so kondenzabilni delci?

20 julija, 2023

Predstavljajte si, da stojite pri rdeči luči, pred vami pa je dizelski avtomobil, ki je dovolj nov, da bi moral biti opremljen s filtrom za trdne delce.

Ko se na semaforju prižge zelena luč, avtomobil pred vami močno pospeši in iz izpušne cevi se vije oblak dima.

Ali to pomeni, da je filter za trdne delce v dizelskem motorju pokvarjen?

Verjetno ne, bolj verjetna razlaga je, da je dim, s katerim se dušite, sestavljen iz kondenzabilnih delcev.

Izraz kondenzabilni delci se nanaša na snovi, ki so pri temperaturah v vročem okolju (na primer v izpušni cevi, dimniku ali peči) v plinasti obliki, vendar se pri ohlajanju na temperaturo okolice kondenzirajo v tekočine ali trdne snovi. Primeri vključujejo dizelsko gorivo, maščobe in olja v živilih ter lesne katrane, kot je kreozot.

Ključno pri kondenzabilnih delcih je, da jih pri procesni temperaturi ne morete ujeti v filter, saj so takrat sestavljeni iz plinov, ti pa prehajajo skozi filtre.

Druga vrsta trdnih delcev se imenuje “filtrirni trdni delci”, in če kategoriji filtrirnih delcev dodamo še kondenzirane trdne delce, dobimo skupne trdne delce.

Ljudje na področju kakovosti zraka se običajno osredotočajo na skupne trdne delce, medtem ko predpisi za peči na drva in kotle (v Evropi) opredeljujejo trdne delce kot tiste, ki jih je mogoče filtrirati pri povišanih temperaturah.

Plini, ki kasneje kondenzirajo v delce, so vključeni v drugo kategorijo onesnaževal, imenovano “OGC” (organske plinske spojine).

Razumevanje narave kondenzabilnih trdnih delcev je bistvenega pomena za odločanje o načinu njihovega zmanjševanja. Tehnologije, ki temeljijo na filtriranju, ne bodo delovale, če se plini pred filtriranjem ne ohladijo skoraj na okoliške pogoje.

Trenutno najboljša tehnologija za zmanjševanje kondenzabilnih delcev je oksidacijski katalizator, ki organske pline oksidira v ogljikov dioksid in vodo, preden se ti lahko ohladijo in kondenzirajo.

Večina peči na drva oddaja več kondenzabilnih delcev kot filtrirnih, pri kuhanju pa so skoraj vsi delci kondenzabilni, zato je uporaba tehnologije naknadnega čiščenja dimnih plinov, ki učinkovito zmanjšuje kondenzabilne delce, najboljši način za izboljšanje lokalne kakovosti zraka, kadar sta vir hlapov kuhanje in ogrevanje biomase.