Skip to content

Strokovnjaki za zmanjševanje onesnaženosti zraka

Že uporabljate katalizatorje?

Izbirajte med našo ponudbo substratov in se pozanimajte o naših izdelkih

Odkrijte najboljšo tehnologijo za zmanjšanje emisij

Od kuhanja na elektriko in trdo gorivo do kurjenja biomase

Katalizatorji niso samo za motorje

Prav tako so učinkovita tehnologija za zmanjševanje izpustov, ki se sproščajo iz živil med kuhanjem, in izpustov, ki nastajajo pri zgorevanju biomase, ki se pogosto uporablja za ogrevanje stavb, vode ali proizvodnjo električne energije. Katalitični pretvorniki lahko zmanjšajo emisije iz peči za hitro kuhanje, peči na oglje, peči na drva in kotlov. Onesnaževala, ki jih je mogoče zmanjšati, vključujejo ogljikov monoksid, hlapne organske spojine (HOS), trdne delce in dušikove okside.

Če boste v pečice brez prezračevanja vgradili katalizator, bodo te lahko certificirane v ZDA, proizvajalci peči na drva pa bodo lahko razlikovali svoje izdelke in pridobili odobritev v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi. Naši pretvorniki za selektivno katalitično redukcijo (SCR) in dozirni sistemi podpirajo skladnost z emisijami v večjih obratih na biomaso.

Možnosti uporabe

Električno Kuhanje

Nadzor nad hlapi pri kuhanju za izboljšanje kakovosti zraka in zagotavljanje skladnosti z okoljskimi ter zdravstvenimi in varnostnimi predpisi.

Kuhanje na trdo gorivo

Uporaba peči na oglje, tandoori in drva je vse pogostejša, zato je pri uporabi teh peči najpomembnejša varnost in skladnost s kakovostjo zraka.

Zgorevanje biomase v gospodinjstvih

Vgradnja katalizatorja v peč na drva je najlažji način za doseganje skladnosti s sedanjimi in prihodnjimi predpisi o emisijah.

Zgorevanje biomase v velikem obsegu

Pri kompleksnih emisijskih dejavnikih, ki jih je treba upoštevati v velikem obsegu, lahko sistem selektivne katalitične redukcije (SCR) zmanjša NOx za 90%.