Snížení emisí ze starších kamen na dřevo

Přestože nejnovější kamna splňující podmínky stanovené v nařízení o Ecodesignu jsou šetrnější k životnímu prostředí, v celé Evropě se používají miliony starších kamen, u nichž je snížení hmotnostních koncentrací znečišťujících látek ve spalinách více než vhodné.

S ohledem na tyto skutečnosti jsme vyvinuli katalyzátor Puriflue, který je speciálně navržen pro dodatečnou montáž do kamen spalujících dřevo vyrobených před přijetím Ekodesignu.

Další informace jsou k dispozici na stránkách produktu. www.puriflue.net