Selective Catalytic Reduction (SCR)

SCR stands for ‘Selective Catalytic Reduction’ which is a useful technology for reducing emissions of nitrogen oxides (NOx). There are two critical components in any SCR system:

  • Catalytic converter

  • Reductant dosing system

Whitebeam can design and supply these critical components and can also advise on related parts such as reductant tanks and thermal insulation if required.

Selective Catalytic Reduction
SCR Catalytic Converters
Selective Catalytic Reduction Dosing Systems
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS