kvalita zajištěna

Na Whitebeam usilujeme o dosažení kvality ve všech aspektech našeho podnikání a při plnění tohoto cíle sledujeme přísný systém zajištění kvality. Specifické oblasti naší činnosti, kde kvalita má zásadní význam, jsou design, kontrola a správa.

Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS