KATALYZÁTORY SELEKTIVNÍ KATALYTICKÉ REDUKCE (SCR)

Jako u všech katalyzátorů, třída SCR se skládá z vložky, katalytické vrstvy a krytu.

Úkolem vložky je poskytnout potřebnou plochu pro chemické reakce, a to současně při dodržování požadavků na tlak v systému. Dalším faktorem je, že kanálky v podložce nesmějí být příliš malé, jinak by se mohly zablokovat popelem nebo nečistotami. Whitebeam používá celou řadu substrátových materiálů, včetně kovových fólií, skleněných vláken a extrudované keramiky. K dispozici je také výběr katalytických vrstev, které jsou k dispozici v závislosti na teplotním rozmezí, ve kterém je požadován provoz. Katalytická redukce NOx je možná mezi asi 150 až 600 °C ale specifické vrstvy obvykle vyžadují užší rozsah než to, aby bylo dosaženo dobré účinnosti konverze v kombinaci s trvanlivostí.

Ceramic Honeycomb Substrates

K dispozici je také výběr katalytických povlaků, které jsou k dispozici v závislosti na teplotním rozmezí, ve kterém je požadován provoz. Katalytická redukce NOx je možná mezi asi 150 až 600 °C ale specifické povlaky obvykle vyžadují užší rozsah než to, aby bylo dosaženo dobré účinnosti konverze v kombinaci s trvanlivostí.

V nesamočinném použití mají SKR katalyzátory tendenci mít dlouhé požadavky na odolnost, takže jsou obvykle konstruovány modulárním způsobem, který umožňuje demontáž pro čištění a výměnu podložek. Whitebeam proto navrhuje kryty s ohledem na tuto skutečnost.

Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie snižující koncentrace znečišťujících látek v plynech pocházejících z vaření a spalování biomasy s cílem zlepšení kvality ovzduší.

KONTAKTUJTE NÁS