DÁVKOVACÍ SYSTÉMY SELEKTIVNÍ KATALYTICKÉ REDUKCE

Účelem dávkovacího systému je vstříknutí správného množství redukčního činidla do kouřových plynů v závislosti na množství přítomných NOx a teplotě spalin.

Redukční činidlo je obvykle založeno na amoniaku, a může se jednat jak o plynný amoniak, tak i o roztok amoniaku nebo roztok močoviny. Tam, kde je redukční činidlo v kapalné formě, je normálně vstřikováno vysokým tlakem tryskou tak, aby se změnilo na jemnou mlhu. Tlak může být zajištěn silným elektrickým čerpadlem nebo stlačným vzduchem.

Ceramic Honeycomb Substrates

Dávkovací systém musí obsahovat různé snímače, aby bylo možné přesně měřit množství redukčního činidla, a také zde musí být umístěn ovládací panel tak, aby mohl být nastaven a udržován. Ovládací panel musí také umožňovat různé diagnostické funkce, které mohou obsahovat protokol o úrovních NOx před a po katalyzátoru SKR. Vzdálené připojení k ovládacímu panelu prostřednictvím telemetrie je často užitečnou funkcí.

Whitebeam může navrhnout a dodávat dávkovací systémy redukčních látek pro širokou škálu použití SKR.

Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS