SKR ÚVOD

SKR znamená ‘selektivní katalytickou redukci’, což je užitečná technologie pro snížení emisí oxidů dusíku (NOx). V každém systému SKR jsou dvě důležité součásti:

  • Katalyzátor,
  • Redukční dávkovací systém.

Whitebeam může navrhnout a dodávat tyto důležité součásti a může také doporučit související díly, jako jsou redukční nádrže a tepelná izolace, pokud je to nutné.

Selective Catalytic Reduction
Katalyzátory
Redukční dávkovací systémy

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů
REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS