PŘEDSTAVENÍ KOVOVÝCH PLÁSTOVÝCH PODLOŽEK

Kovové vložky jsou vyrobeny z extrémně tenké kovové fólie, typicky o tloušťce pouhých 0,05 mm. Pro srovnání, stěny keramické vložky mohou být až čtyřikrát hrubší. Z tohoto důvodu poskytují kovové podložky menší odpor vůči průtoku plynu, a proto mohou vyhovět danému průtoku s nižším poklesem tlaku než ekvivalentní keramický substrát. Zlepšené tokové vlastnosti kovového substrátu znamenají, že pro danou úroveň poklesu tlaku může být kovová vložka vyrobena s větší buněčnou hustotou než keramická alternativa. Protože větší hustota buněk vede ke zvýšení plochy povrchu, znamená to, že kovový substrát daného objemu bude katalyticky účinnější než keramický. Většina kovových podkladů používaných v odvětvích vaření a vytápění má mezi 100 a 200 buňkami na čtvereční palec (cpsi). Kovové podložky mohou být vyráběny v různých profilech, přičemž nejčastější jsou kruhové, čtvercové a obdélníkové. Další proměnnou je vzorec zvlnění ve fólii, který může být buď přímý, nebo zahrnuje změny směru. Druhá možnost je známá jako “rybí kost” a způsobuje turbulence, které zvyšují činnost katalyzátoru, na druhou stranu ale na úkor zvýšení poklesu tlaku.

Metal Honeycomb Substrates

Existují různé způsoby výroby kovových podložek, ale v nejkvalitnějších verzích se používá fólie Fecralloy, která se skládá ze 74% železa, 21% chromu a 5% hliníku. Hlavní výhodou Fecralloy je to, že při ohřátí na vzduchu se na povrchu vytváří vrstva oxidu hlinitého, která chrání železo před korozí, a také poskytuje velký význam pro katalytický povlak. Proto je tento typ kovové podložky dostatečně hygienický k použití ve varných zařízeních.

Aby se vytvořil podklad Fecralloy, stlačují se střídavé vrstvy vlnité a ploché kovové fólie spolu s pláštěm nebo pláštěm kolem obvodu, a v místech, kde se dotýkají, se zavádí pájený materiál. Struktura se potom zahřívá ve vakuové peci tak, že pájený materiál vytváří silné spojení bez jakékoliv oxidace. Výsledkem je velmi silná plástová struktura, která nevyžaduje žádnou dodatečnou oporu a je připravena k pokrytí.

KERAMICKÉ PODLOŽKY
PLETENÝ DRÁT
SÍŤOVANÁ PĚNA
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS