KERAMICKÉ PLÁSTOVÉ PODLOŽKY – VOŠTINY

Keramické vložky se obvykle vyrábějí ze speciálního keramického materiálu známého jako “kordierit”. Kapalný kordierit je vytlačován přes formu a následně je vypálen tak, aby se vysušil a ztvrdl. Použitím různých forem mohou být extrudovány různé velikosti vložek a velikost kanálů (nebo buněk) lze také měnit.
Vzhledem k tomu, že je nutná forma, jsou keramické vložky nejvhodnější pro střední a velké objemové požadavky, pokud nelze použít standardní velikost.
Keramické vložky jsou obecně nejhospodárnější možností pro běžné spotřebiče, jako jsou kamna na biomasu a pyrolytické samočistící pece.

Ceramic Honeycomb Substrates

Velikost buněk je klíčovou proměnnou přispívající k výkonu katalyzátoru. Nicméně, spíše než přímo odkazovat na velikost buněk, je normální kvantifikovat, kolik existuje buněk na jednotku plochy, například buňky na čtvereční palec (cpsi) nebo buňky na čtvereční centimetr.

Čím větší je počet buněk na jednotku plochy, tím větší je plocha povrchu, a tím větší potenciál pro snížení nežádoucích sloučenin. Nevýhodou je, že více buněk znamená více stěn mezi buňkami, a tím i větší překážky plynoucí z průtoku. Proto bude zapotřebí vyšší tlak k dosažení daného průtoku, který může být označen jako “pokles tlaku” nebo “protitlak” napříč katalyzátorem. Typické hustoty buněk pro keramické plástové podložky používané ve varných a topných zařízeních jsou 15, 18, 25 a 64 cpsi.

Aby se usnadnila instalace keramických podložek do spotřebičů, které jsou z velké části vyrobeny z kovu, je nezbytná pečlivá konstrukce těsnění, aby se zabránilo problémům způsobeným rozdílnou rychlostí tepelné roztažnosti. Těsnění jsou obvykle vyrobena buď z vermikulitu, nebo z pleteného drátu.

Kromě keramických voštin v současné době nabízíme tři další možnosti pro použití v různých katalyzátorech, v závislosti na vašich požadavcích. Jedná se o tyto materiály:

KERAMICKÉ PODLOŽKY
PLETENÝ DRÁT
SÍŤOVANÁ PĚNA
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS