ÚVOD

Katalyzátory dodáváme s různými vložkami, v závislosti na požadované aplikaci a technologii.

V současné době nabízíme čtyři různé možnosti substrátu:

Keramické vložky
Kovové vložky
PLETENÝ DRÁT
Retikulovaná pěna

Pro zvolení nejlepšího substrátu (vložky) pro vaše potřeby zde uvádíme přehled oxidačních katalyzátorů, které mohou být užitečné při vašem rozhodování.

OXIDAČNÍ KATALYZÁTORY

Katalýza je odvětví chemie, kde se používají určité chemické látky známé jako “katalyzátory”, které podporují nebo podněcují reakce mezi jinými chemickými látkami. Klíčovým bodem, který si uvědomujeme, je to, že katalyzátory samy o sobě nejsou reakcemi konzumovány, ale jen procesu pomáhají. Proto může katalyzátor teoreticky vydržet navždy. Název “katalyzátor” se aplikuje na praktické zařízení, které bylo navrženo tak, aby využívalo katalytické technologie, t.j. umožňuje získat výhody katalýzy ve skutečných životních situacích.

Oxidation Catalytic Converters Overview

Katalýzou mohou být podporovány různé chemické reakce, ale pokud je cílem zlepšení kvality vzduchu, nejdůležitější reakcí je oxidace. Většina látek znečišťujících ovzduší je organické povahy (t.j. obsahují uhlík) a může být oxidována na neškodné látky, jako jsou oxid uhličitý a voda.

Většina oxidačních katalyzátorů používá katalytické vrstvy na bázi platiny a/nebo paladia, které jsou účinné při teplotách až 225°C. Konstrukční část katalyzátoru je známá jako ”vložka” a její hlavním účelem je poskytnout velkou povrchovou plochu, na kterou lze aplikovat katalytickou vrstvu.

Whitebeam dodává katalyzátory s různými vložkami v závislosti na použití, a velmi rádi zákazníkům poradíme, které vložky jsou pro jejich využití nejvhodnější, a to na základě dlouholetých zkušeností v této oblasti.

Keramické vložky
Kovové vložky
PLETENÝ DRÁT
Retikulovaná pěna
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS