Nabízíme řadu produktů, které jsou navrženy speciálně pro různé aplikace. Ať už máte zájem o snížení emisí z elektrického vaření, vaření na pevná paliva, domácí biomasy nebo biomasy velkého měřítka, máme produkt, který vyhovuje vašim potřebám.

Dodáváme řadu katalytických konvertorů pro oxidaci a selektivní katalytickou redukci (SCR) a také dávkovací systémy SCR. Zde je shrnutí každého z nich:

KERAMICKÉ PODLOŽKY

Keramické plástové podložky se obvykle vyrábějí ze speciálního keramického materiálu známého jako “kordierit”. Kapalný kordierit je vytlačován př es formu a následně je vypálen tak, aby se vysušil a ztvrdl. Při použití různých forem mohou být extrudovány různé velikosti podložek a velikost kanálů (nebo buněk) může být také měněna. Vzhledem k tomu, že je zapotŘebí zpracování, jsou keramické plástové podložky nejvhodnější pro požadavky na střední nebo velké objemy, pokud nelze použít standardní velikost. Keramické voštiny jsou obecně nejhospodárnější možností pro běžné spotřebiče, jako jsou kamna na biomasu a pyrolytické samočistící pece.

Zjistit více
Solid Fuel

KOVOVÉ PLÁSTOVÉ PODLOŽKY

Kovové plástové podložky jsou vyrobeny z extrémně tenké kovové fólie, typicky o tloušťce pouhých 0,05 mm. Pro srovnání, stěny keramického substrátu mohou být až čtyřikrát silnější. Z tohoto důvodu poskytují kovové podložky menší odpor vůči průtoku plynu, a proto mohou vyhovět danému průtoku s nižším poklesem tlaku než ekvivalentní keramický substrát. Zlepšené tokové vlastnosti kovového substrátu znamenají, že pro danou úroveň poklesu tlaku může být kovový substrát vyroben s větší buněčnou hustotou než keramická alternativa.

Zjistit více

PLETENÝ DRÁT

Pletené dráty se často používají k přípravě tukových filtrů pro kuchyňské spotřebiče, ale takové filtry pouze zachycují tekutiny a pevné látky, a vyžadují časté čištění, aby se zabránilo jejich ucpání. Některé trouby obsahují samostatný katalyzátor založený na konvenční struktuře voštinového typu, který oxiduje znečišťující látky v plynné fázi, proti kterým je tukový filtr neúčinný. Použití katalytického povlaku na pletený drátový filtr však může fungovat i jako katalyzátor.

Zjistit více
Knitted Wire substrates
Reticulated Foam substrates

SÍŤOVANÁ PěNA

Retikulovaná (síťovaná) keramická pěna je relativně novou alternativou pro výrobu podložek, které jsou jádrem katalyzátorů. Retikulované keramické pěnové podložky mají nepravidelný vzhled jako houba, což znamená, že působí jako filtr stejně jako katalyzátor.

Zjistit více

SKR KATALYZÁTORY

Stejně jako u všech katalyzátorů se druh SKR skládá z podložky, katalytického povlaku a krytu.

zjistit více
Knitted Wire substrates
Reticulated Foam substrates

SKR DÁVKOVACÍ SYSTÉMY

Účelem dávkovacího systému je vstříknutí správného množství redukčního činidla do kouřových plynů v závislosti na množství přítomných NOx a teplotě spalin.

Zjistit více
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS