Povolené emise z velkých spalovacích stacionárních zdrojů spalujících biomasu

V EU a ve Spojeném království je největším posunem v předpisech týkajících se emisí ze spalování biomasy v průmyslovém měřítku „Směrnice o středních spalovacích zařízeních“ (Medium Combustion Plant Directive – MCPD).

Směrnice se vztahuje na zdroje s tepelným příkonem v rozsahu 1 až 50 MW a má rozmezí termínů zavedení od prosince 2018 do ledna 2030 v závislosti na tepelném příkonu zdroje a na tom, zda se jedná o nové nebo stávající elektrárny.

Large scale biomass regulations

Výše uvedená směrnice MCPD se zaměřuje především na snižování koncentrací NOx ve spalinách, avšak u některých druhů paliv jsou regulovány také koncentrace SO2 a prachu.

Zdroje s výkonem větším než 50 MW jsou obvykle regulovány podle stávající směrnice Evropského parlamentu a rady o průmyslových emisích (2010/75/EU).

Na zařízení s tepelným příkonem nižším než 1 MW se směrnice MCPD nevztahuje, ale často se od nich vyžaduje, aby splňovaly emisní limity, aby mohly získat dotace.

Objevte další informace o znečišťujících látkách pocházejících ze spalování biomasy ve velkých zdrojích a o možnostech jejich omezení:

PŘEHLED
Chemie
Oxidační katalyzátory
SCR
TESTOVÁNÍ
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie snižující koncentrace znečišťujících látek v plynech pocházejících z vaření a spalování biomasy s cílem zlepšení kvality ovzduší.

KONTAKTUJTE NÁS