Katalyzátory pro energetické systémy založené na spalování biomasy

Při řešení systému čištění spalin vzniklých při spalování biomasy ve velkém zdroji je často nutné dodržet náročná výkonnostní kritéria, což z každé individuální aplikace tvoří samostatný projekt. Tlaková ztráta systému pro čištění spalin je obvykle důležitým kritériem celého návrhu, přičemž náš tým disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi, abychom ji mohli přesně předpovědět.

Pro systémy čištění spalin je vyžadována vysoká spolehlivost a vysoké roční využití, a proto jsou tyto systémy obvykle navrženy tak, aby mohla být v pravidelných intervalech prováděna údržba či případné opravy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti některých znečišťujících látek ve spalinách, jako je např. síra, které mohou vyžadovat použití speciálních katalytických látek, pro účinné zabránění jejich předčasnému selhání.

Oxidační katalyzátory s keramickým tělem
Oxidační katalyzátor s kovovým tělem
Redukční katalyzátor s keramickým tělem
Redukční katalyzátor s kovovým tělem

Můžeme navrhnout a dodat katalyzátory s keramickým, nebo kovovým tělem. V případě keramických těl katalyzátorů je u velkých aplikací obvyklé jejich uspořádání do větších celků (do mřížky), přičemž Vám navrhneme vhodné pouzdro pro jednoduchou manipulaci (čištění, výměna atd.) s katalyzátory. Rádi vám také dodáme náhradní keramické katalyzátory, které se vejdou do stávajících pouzder.

Navrhujeme také pouzdra pro katalyzátory s kovovým tělem, která usnadňují manipulaci např. za účelem čištění. Společnost Whitebeam nabízí dodávky účinných katalyzátorů v různých odvětvích pro celé spektrum subjektů, jako jsou např. výrobci zdrojů, koncoví uživatelé, konzultanti, odborníci na čištění spalin atd.

Objevte další informace o znečišťujících látkách pocházejících ze spalování biomasy ve velkých zdrojích a o možnostech jejich omezení:

PŘEHLED
Chemie
Oxidační katalyzátory
SCR
Předpisy
TESTOVÁNÍ
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie snižující koncentrace znečišťujících látek v plynech pocházejících z vaření a spalování biomasy s cílem zlepšení kvality ovzduší.

KONTAKTUJTE NÁS