SPALOVÁNÍ VELKOKAPACITNÍ BIOMASY, ÚVOD

Vzhledem k tomu, že měřítko spalovacího systému biomasy se je mnohem vyšší než při domácím použití, mění se i jiné faktory:

  • Množství znečišťujících látek z jediného systému se stává výraznější
  • Předpisy jsou přísnější
  • Spalovací proces je méně variabilní
  • Rozsah paliv je širší
  • Existuje větší pravděpodobnost, že se jedná o grantové financování, které přichází s doprovodnými podmínkami
Large scale biomass

V důsledku těchto faktorů se často používají sofistikovanější přístupy k úpravám spalin než v domácím prostředí.

Prozkoumejte další informace o biomasě velkého měřítka:

Chemicky Proces
KATALÝZA
SKR
Regulace
TESTOVÁNÍ
Systemy

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů
REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS