CHEMICKÝ PROCES SPALOVÁNÍ VELKOKAPACITNÍ BIOMASY

Biomasa je často označována jako “uhlík” a v širokém slova smyslu je to pravda, ale bohužel je zde také spousta dalších molekul, které činí “čisté” spalování obtížnější. I kdybychom spalovali čistý uhlík, stále bychom měli určitou míru znečištční kvůli neúplnému spalování ve formě oxidu uhelnatého a sazí. Navíc teplo spalovacího procesu způsobí reakci mezi kyslíkem a dusíkem ve vzduchu, což vede k tvorbě oxidů dusíku.

Nekarbonové molekuly v palivu mají každý svůj vlastní účinek i na emise. Nejdůležitější z nich jsou dehtové sloučeniny, které, pokud nejsou zcela spálené, mohou být vypouštěny jako těkavé organické sloučeniny, z nichž některé mohou kondenzovat, a jsou vytvářeny určité částice

Minerály přítomné v palivu se obecně změní na popel, z nichž některé mohou být uvolněny jako prach. Biomasa vyrobená z kmenových produktů, jako je sláma, také obsahuje navíc chlor, který má rovněž dopad na emise.

Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS