Spalování biomasy ve velkých zdrojích

Electric cooking

S rostoucím výkonem zařízení pro spalování biomasy dochází ke změně řady faktorů:

  • Kvantita znečišťujících látek z jednoho zdroje se stává významnější
  • Předpisy jsou přísnější
  • Spalovací proces je méně proměnný 
  • Rozšiřuje se škála paliv 
  • V případě spolufinancování výstavby/provozu zdroje granty může poskytovatel dotace vyžadovat splnění nadstandartních podmínek

V důsledku výše uvedených faktorů je běžné, že se používají sofistikovanější metody čištění spalin než v malých zdrojích používaných v domácnostech.

Spalování biomasy ve velkých zdrojích:

Chemie
Oxidační katalyzátory
SCR
Předpisy
Testování
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS