Přehled znečištění z trub využívajících splování pevných paliv

Zařízení pro vaření spalující pevná paliva, jako jsou pece na dřevěné uhlí, keramické grily a pece na pizzu spalující dřevo, jsou v dnešní době v restauracích stále oblíbenější, ale je velmi důležité se adekvátně vypořádat se znečištěním, které je při jejich používaní emitováno do ovzduší.

Toto znečištění pochází jak ze spalovaného pevného paliva (spaliny), tak z tepelně upravovaných potravin (výpary z vaření).

Oven

Tlak na snížení znečištění z výše uvedených zařízení přichází ze dvou různých směrů:

• Potřeba vytvořit z kuchyně bezpečné místo pro práci.

• Splnění požadavků uvedených v předpisech vztahujících se k lokální kvalitě ovzduší.

Objevte další informace o znečišťujících látkách pocházejících z vaření na pevných palivech a o možnostech jejich omezení:

Chemie
Katalýza
Testování
Předpisy
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie snižující koncentrace znečišťujících látek v plynech pocházejících z vaření a spalování biomasy s cílem zlepšení kvality ovzduší.

KONTAKTUJTE NÁS