TESTOVÁNÍ PLYNů VZNIKAJÍCÍH PřI VAřENÍ ZA VYUŽITÍ TUHÝCH PALIV

Pravděpodobně nejdůležitějším faktorem pro testování zařízení na vaření za využití tuhých paliv jsou emise oxidu uhelnatého ze spalování použitého paliva. To lze provést na místě pomocí analyzátoru spalin, je však nutné použít ten, který může pracovat s vysokými koncentracemi. Používáme Testo 330 2LL, který má dosah až 30000 ppm (3%), což je většinou adekvátní.

Solid Fuel Testing

Měření emisí z procesů vaření je komplikovanější, a je nejlépe ho provádět pomocí plamenového ionizačního detektoru (FID). Při použití FID je také nutné kvantifikovat hmotnostní průtok plynů v kouřovodu, proto je nejlepší provést tento druh zkoušek v zařízení, které bylo pro tento účel navrženo. Whitebeam má takové zařízení a může nabídnout zkušební službu svým zákazníkům.

Prozkoumejte další informace o biomasě velkého měřítka:

PŘEHLED
Chemický proces
KATALÝZA
REGULACE
PRODUKTY

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS