Kvantifikace znečištění z pecí spalujících dřevo a dřevěné uhlí

Pravděpodobně nejdůležitějším faktorem, který je třeba u spotřebičů na pevná paliva testovat, je koncentrace oxidu uhelnatého vznikajícího při nedokonalém spalovacím procesu.

To lze provést na místě pomocí analyzátoru spalin, je však nutné použít takový, který dokáže pracovat s vysokými koncentracemi.

My používáme analyzátor Testo 330 2LL, který má rozsah až 30 000 ppm (3 %), což je většinou dostačující.

Solid Fuel Testing

Stanovování koncentrací znečišťujících látek z varných procesů je složitější a nejlépe se provádí pomocí plameno-ionizačního detektoru (FID).

Při použití FID je rovněž nutné kvantifikovat hmotnostní průtok plynů v potrubí, proto je nejlepší provádět tento druh testování v zařízení, které bylo pro tento účel navrženo.

Společnost Whitebeam takovým zařízením disponuje a může svým zákazníkům nabídnout jeho využití.

Objevte vice informací o vaření na pevných palivech:

PŘEHLED
Chemie
KATALÝZA
REGULACE
PRODUKTY
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS