REGULACE PLYNů VZNIKAJÍCÍCH BěHEM VAřENÍ ZA VYUŽITÍ TUHÝCH PALIV

Existují dvě kategorie předpisů, které se týkají emisí z kuchyňských spotřebičů na tuhá paliva: první se zabývá zdravotními a bezpečnostními předpisy uvnitř budovy, zatímco druhá se zaměřuje na vliv na životní prostředí v okolí.

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti je hlavním předmětem zájmu plynný oxid uhelnatý. Ten může vést k únavě, bolestem hlavy a nevolnosti již při nízkých koncentracích, následnému bezvědomí a smrti ve vyšších koncentracích. Vzhledem k tomu, že i mírné otravy oxidem uhelnatým mohou narušit úsudek lidí, pravděpodobnost nehod se také zvyšuje v komerčních kuchyních, a ty se tak stávají nebezpečným místem pro práci. Koncentrace oxidu uhelnatého nad 30 ppm je na pracovišti potenciálně nebezpečná, avšak v samotné komíně jsme naměřili přes 1000 ppm v těsné blízkosti pece s uhlím a více než 30 000 ppmv samotném kouři (3%)!

The Health and Safety Executive ve Velké Británii nedávno zveřejnilo užitečný informační leták nazvaný “Prevence expozice oxidu uhelnatého při používání spotřebičů na tuhá paliva v komerčních kuchyních”, který lze stáhnout z tohoto odkazu:
Opens new window Otevírá nové okno Zdravotní a bezpečnostní příručka (PDF)

Předpisy, které se zaměřují na dopad spalování tuhých paliv na životní prostředí, se obvykle liší v závislosti na typu lokality, ve kterém dochází. Ve Velké Británii je mnoho měst označováno jako “oblasti kontroly kouře”, což znamená, že spotřebiče, které spalují tuhá paliva, musí splňovat přísné limity pro své emise částic. Spotřebiče jsou od firmy DEFRA testovány, aby bylo zjištěno, zda tyto standardy splňují. Restaurace se také musí vyvarovat vytváření nepříjemných pocitů, například výrazných zápachů, a pokud tak neučiní, mohou přilákat stížnosti sousedů, následované donucovacími opatřeními místní správy.

Prozkoumejte další informace o biomasě velkého měřítka:

Prehled
Chemicky Proces
Katalyza
Testovani
Produkty

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS