Katalytická řešení pro snížení znečištění ve výparech v komerčních kuchyních

Výběr katalyzátoru pro aplikace na vaření spalující pevná paliva se řídí dvěma faktory: koncentrací oxidu uhelnatého ve spalinách a teplotou spalin.

Pece na dřevěné uhlí mají tendenci emitovat velmi vysoké množství oxidu uhelnatého, a proto je zapotřebí katalyzátor s velkou povrchovou plochou.

Protože je katalyzátor obvykle umístěn v kouřovodu, je důležitá také jeho kompaktnost, což znamená, že nejlepší volbou jsou obvykle katalyzátory s kovovým tělem ve tvaru voštiny.

Pece na pizzu využívající spalování dřeva obvykle produkují mnohem nižší koncentrace oxidu uhelnatého a mají také nižší teplotu spalin. V těchto případech je obvykle prioritou najít katalyzátor, který dokáže účinně akumulovat teplo, aby mohl dočasně fungovat, pokud teplota spalin klesne příliš nízko.

To znamená, že nejvhodnější jsou katalyzátory s keramickým tělem ve tvaru voštiny.

Odkazy na produkty:

Oxidační katalyzátory s keramickým tělem
Oxidační katalyzátory s kovovým tělem

Objevte další informace o znečišťujících látkách pocházejících z vaření na pevných palivech a o možnostech jejich omezení:

Přehled
Chemie
Katalýza
Testování
Předpisy
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie snižující koncentrace znečišťujících látek v plynech pocházejících z vaření a spalování biomasy s cílem zlepšení kvality ovzduší.

KONTAKTUJTE NÁS