CHEMICKÝ PROCES PROBÍHAJÍCÍ PřI VAřENÍ ZA VYUŽITÍ TUHÝCH PALIV

Existují dva různé zdroje výparů z kuchyňských zařízení na pevné palivo – ty které vznikají při vaření jídla, a při spalování paliva.

Vaření je komplexní proces zahrnující několik různých typů reakcí, včetně oxidace, pyrolýzy a Maillardovy reakce, která je spojena s hnědnutím. Vaření také vede k fázovým změnám, kdy se tuhé látky stávají tekutinami a kapaliny se stávají plyny. Fázové změny se liší od reakcí v tom, že jsou reverzibilní, např. pokud se živočišný tuk změní z pevné fáze na kapalnou fázi v důsledku zvýšení teploty, vrátí se zpět do pevné fáze, když se ochladí. Druh výparů uvolněných během vaření závisí také na tom, co se vaří, tuky, bílkoviny a sacharidy emitují totiž různé chemické sloučeniny.

Kouř vznikající při spalování se také liší v závislosti na typu paliva. Dřevo nebo dřevěné pelety se většinou skládají z uhlíku a vodíku, a proto mohou být teoreticky spalovány tak, že se je vytvořen pouze oxid uhličitý a voda. Ve skutečnosti však produkují také toxické látky, které jsou výsledkem neúplného spalování, jako je oxid uhelnatý a sloučeniny ze dřeva.

Dřevěné uhlí se liší od dřeva v tom, že dřevný dehet byl během výroby odveden, nicméně stále existuje významný problém s emisemi oxidu uhelnatého.

Prozkoumejte další informace o biomasě velkého měřítka:

PŘEHLED
KATALÝZA
TESTOVÁNÍ
Regulace
Produkty

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS