VAřENÍ ZA VYUŽITÍ TUHÝCH PALIV, ÚVOD

Electric cooking

Přístroje na vaření a pečenívy užívající tuhá paliva, jako jsou pece na uhlí, pece na tandoori a pizza trouby na dřevo, jsou v dnešní době stále oblíbenější v restauracích, ale je velmi důležité, aby se s výpary, které produkují, velmi uvážlivě nakládalo.

Tyto výpary pocházejí jak z tuhých paliv, které jsou spalovány, tak také z potravin, které jsou tepelně zpracovávány.

Tlak na snížení výparů pochází ze dvou různých směrů:

  • Potřeba učinit kuchyni bezpečným místem pro práci,
  • Požadavek na dodržování předpisů o kvalitě ovzduší v lokálním prostředí.

prozkoumejte více informací o vaření na tuhá paliva

Chemicky Proces
Kataliza
Testovani
Regulace
Produkty

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů
REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS