Přehled znečišťujících látek ve výparech při vaření na elektřině

Horký vzduch, který se uvolňuje při vaření (výpary), obsahuje látky pocházející ze samotných potravin a další látky pocházející z tuků a olejů použitých při vaření.

Některé z nich jsou zodpovědné za typické pachy provázející vaření, zatímco jiné se mohou projevovat jako kouř. Část tohoto kouře může později zkondenzovat a vytvořit mastné usazeniny pevných částic v samotné troubě a jejím okolí.

Electric cooking

V rušných komerčních kuchyních je často nutné mít pod kontrolou výpary z vaření, a to z následujících důvodů:

• Zpříjemnění pracovního prostředí v kuchyni.

• Zlepšení kvality ovzduší v přilehlých prostorech (např. v jídelně).

• Zabránění hromadění mastných usazenin, které mohou tvořit zdravotní a požární riziko.

• Snížení intenzity obtěžujících zápachů v budově.

• Zabránění přenosu chutí mezi připravovanými jídly.

• Umožnění používání budovy bez odsávacího systému jako kuchyně.

Prozkoumejte více informací o výparech z vaření na elektřině:

Chemie
Katalýza
Testování
Předpisy
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS