Kvantifikace množství znečišťujících látek ve výparech z vaření

Společnost Whitebeam vyvinula zkušební kuchyni s přístroji speciálně navrženými pro kvantifikaci organických znečišťujících látek ve výparech z vaření.

Koncentraci znečišťujících látek ve výparech odsávaných z kuchyně měříme pomocí přístroje zvaného plameno-ionizační detektor (FID), který reaguje na hořlavé organické látky.

Po zpracování naměřených údajů získaných tímto přístrojem můžeme vypočítat znečištění z vaření vyjádřené v různých jednotkách, např:

•Hmotnostní koncentrace (mg/m3),

•Hmotnost na jednotku jídlla

•Hmotnost za jednotku času

Toto zkušební zařízení můžeme použít také ke zkoumání životnosti katalyzátorů a ke zjištění, jaký vliv na ni má působení různých chemikálií používaných na čištění pecí. Dále můžeme identifikovat “sekundární emise”, tj. emise, které vznikají při kontaktu katalyzátoru s chemikáliemi používanými k čištění.

Toto zkušební zařízení používáme pro vlastní výzkum a vývoj, ale rádi jej i získané odborné znalosti využijeme i při realizaci komerčních projektů pro klienty a zájemce.

Prozkoumejte více informací o výparech z vaření na elektřině:

PŘEHLED
Chemie
KATALÝZA
Předpisy
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS