REGULACE VÝPARů VZNIKAJÍCÍCH PřI VAřENÍ A VYUŽITÍ ELEKTřINY

V mnoha jurisdikcích jsou zavedeny předpisy, které se zabývají důsledky komerčního vaření v oblasti kvality ovzduší. Tyto předpisy se obvykle zaměřují na částice, pachy nebo jiskry.

Komerční “bezvzduchové” pece prodávané v USA musí projít zkouškou pro stanovení jejich kondenzovatelných emisí částic. Zkouška, která se řídí procedurami známými jako EPA202, zahrnuje vaření řady feferonkových pizz po dobu 8 hodin, přičemž průměrné emise částic z pece nesmí překročit 5mg/m3

Regulations

Vedoucím zkušebním a certifikačním orgánem v USA je laboratoř Underwriters ‘Laboratory, nyní zkrácená na “UL”. UL uvádí pece do různých kategorií, z nichž jedna je označována jako “KNLZ” pro “komerční pece s integrovanými systémy pro omezení emisí výparů nasycených tukem”. Testovací standard UL pro tuto kategorii pecí je označován jako UL710B.

Další norma, která platí pro komerční bezvzduchové pece prodávané v USA, je známá jako “ANSI / NFPA96”. ANSI je americký národní normalizační institut, zatímco NFPA je národní asociace pro ochranu proti požáru, která má zájem zabránit požárům v kuchyni způsobenému nahromaděním částic. Opět platí, že limit pro emise částic stanovený touto normou činí 5mg/m3. Dosažení tak nízké úrovně emisí částic obecně vyžaduje použití katalyzátoru.

Poznámka: Tato webová stránka se netýká definitivního nebo aktuálního zdroje informací o předpisech a zúčastněným stranám se doporučuje, aby si zajistili své vlastní informace.

Prozkoumejte další informace o biomasě velkého měřítka:

PŘEHLED
Chemicky Proces
KATALÝZA
TESTOVÁNÍ
Produkty

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS