KATALYZÁTORY PRO VAřENÍ ZA VYUŽITÍ ELEKTřINY

Katalyzátory instalované v komerčních elektrických varných zařízeních jsou obvykle založeny na kovových plástvích, které poskytují nejlepší výkon v kompaktním prostoru, aniž by způsobily příliš velký pokles tlaku. Nicméně se někdy používají i keramické plástve, což může být výhodné, pokud jsou umístěny v mikrovlnné zóně.

Keramické plástové podložky
Kovové plástové podložky
Pletený drát
Metal Honeycomb

Jedním z kličových požadavků katalyzátoru, který je určen pro zařízení na vaření, ve kterém je recirkulace vzduchu, je, že adheze povlaku musí být vynikající, jinak by se povlak mohl začít olupovat a kontaminovat potraviny během vaření. Je rovněž nezbytné, aby materiály katalyzátoru byly odolné proti korozi.

Na domácím trhu jsou katalyzátory někdy instalovány v pyrolytických samočisticích pecích, a v těchto případech se obvykle používají keramické voštiny kvůli jejich nízkým nákladům při jejich nákupu ve velkém množství.

Prozkoumejte další informace o elektrickém vaření:

PŘEHLED
Chemicky Proces
KATALÝZA
TESTOVÁNÍ
Regulace

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS