Katalyzátory pro elektrické trouby

Katalyzátory instalované v komerčních elektrických varných spotřebičích mají obvykle kovové tělo ve tvaru voštiny, tak aby poskytovaly co nejlepší výkon i v omezeném prostoru, a zároveň, aby způsobovaly co nejmenší tlakovou ztrátu.

Někdy se však používají i katalyzátory s keramickým tělem, které mohou být výhodné především při jejich umístění v mikrovlnné zóně.

Jedním z klíčových požadavků na katalyzátor určený pro varné zařízení, v němž dochází k recirkulaci vzduchu, je vynikající přilnavost aktivních látek na povrchu katalyzátoru, tak aby jimi nebyly kontaminovány potraviny.

Je rovněž nezbytné, aby materiály katalyzátoru byly odolné proti korozi.

 

Více informací o možnostech najdete zde:
Oxidační katalyzátory s keramickkým tělem
Oxidační katalyzátory s kovovým tělem
Katalyzátory pro elektrické trouby

Prozkoumejte více informací o výparech z vaření na elektřině:

PŘEHLED
Chemie
KATALÝZA
TESTOVÁNÍ
Předpisy
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS